KPEC Bydgoszcz liderem w polskim ciepłownictwie

Poprawa jakości powietrza, stopniowe odejście od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii, edukacja ekologiczna oraz zwiększanie liczby odbiorców ciepła to priorytety na najbliższe lata dla bydgoskiej spółki KPEC, zwycięzcy w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2019

Bydgoski KPEC zwyciężył w rankingu pierwszy raz w historii.

– Trudno nie czuć dumy i satysfakcji – mówi prezes KPEC Andrzej Baranowski.
– Eksperci docenili działania, jakie od lat realizujemy z powodzeniem, wraz z prezydentem Bydgoszczy i burmistrzami Solca Kujawskiego, Nakła nad Notecią, Szubina oraz Koronowa.

Spółka obsługuje ponad 4700 węzłów cieplnych, a łączna moc zamówiona przez odbiorców przekracza 635 MW. Zatrudnia niemal 400 pracowników i eksploatuje 448,5 km sieci ciepłowniczych. W ub. roku na inwestycje przeznaczyła 35,5 mln zł, ale to część wielkiego planu inwestycyjnego realizowanego przez KPEC w ramach projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które poprawią jakość powietrza oraz usprawnią funkcjonowanie systemu ciepłowniczego.

Pierwszy projekt: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy” to m. in. wymiana przestarzałych ciepłociągów podziemnych na nowoczesne preizolowane. Wymieniona zostanie również izolacja sieci napowietrznych (ponad 17 km), zlikwidowane cztery centrale grupowe i zastąpione nowoczesnymi węzłami indywidualnymi w obiektach odbiorców. Oprócz tego dotychczasowe 13 km niskoparametrowej sieci ciepłowniczej zastąpi 6,6 km efektywnej sieci wysokoparametrowej. Całkowita wartość projektu to ponad 82 mln zł, a kwota dofinansowania – ponad 33 mln zł.

W ramach drugiego projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” wybudowane zostanie ponad 18 km sieci ciepłowniczych, a do nich przyłączonych 106 nowych odbiorców. W każdym z budynków zainstalowane będą węzły ciepłownicze. Wartość projektu – ponad 73 mln zł, kwota dofinansowania – 29,8 mln zł.

KPEC realizuje też dwa projekty budowy źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanych gazem ziemnym na terenie ciepłowni na bydgoskiej Osowej Górze, w Szubinie, Solcu Kujawskim, Nakle oraz Koronowie. Zastosowanie gazu ziemnego pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia węgla kamiennego. To oznacza ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze Metropolii Bydgoszcz. Wartość projektu istotnie przyczyniającego się do walki ze smogiem to ponad 38,5 mln zł, dofinansowanie – ponad 14 mln zł.

– Dużo mówimy o sukcesach, ale warto zatrzymać się też na problemach, z którymi musi się mierzyć branża ciepłownicza – zauważa prezes Andrzej Baranowski.
– Rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, miału węgla, opłat za korzystanie ze środowiska (jednostki EUA), coraz wyższa temperatura powietrza w sezonach grzewczych, te wszystkie czynniki wpływają na wynik finansowy spółek ciepłowniczych. Do tego dochodzą problemy przy realizacji inwestycji, rosnące kwoty ofert w ogłaszanych postępowaniach, mniejsza ilość wykwalifikowanych firm, rosnące koszty osobowe.

Jakie są priorytety na przyszłość najlepszej spółki ciepłowniczej w Polsce?

– Dywersyfikacja źródeł ciepła przez budowę elektrociepłowni gazowych, ukończenie dofinansowanych z UE projektów inwestycyjnych, przyłączanie nowych odbiorców, co pozwoli na ograniczenie niskiej emisji i kontynuacja autorskiego programu „Ciepło bez smogu” zwiększającego świadomość społeczną. Chcemy również rozpocząć edukację ekologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, żeby zwiększyć ich świadomość o niebezpieczeństwach wynikających ze zjawiska smogu – kończy prezes Andrzej Baranowski.

 

Wydania archiwalne