Z ekologicznym ciepłem systemowym

Dariusz Zamiar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kapitule nagrody za tak prestiżowe wyróżnienie. IV miejsce w Polsce to dla nas wielka niespodzianka i zaszczyt. To wyraz uznania dla odpowiedzialnej i skutecznej załogi, jednak znając nasze ambicje nie poprzestaniemy na tym. Przed nami kolejne inwestycje, które świadczą o dużym potencjale przedsiębiorstwa. Planujemy stale rozwijać naszą sieć cieplną, aby coraz większa rzesza Odbiorców miała możliwość docenić bezawaryjność systemu ciepłowniczego, ale przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo jakie oferuje Ciepło Systemowe. Dbamy o ekologię, współpracujemy z lokalną społecznością. Stawiamy sobie najwyższe cele, dlatego będziemy robić wszystko, aby w przyszłym roku ten i tak już świetny rezultat, jeszcze poprawić.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, dbając o prawidłową eksploatację źródeł wytwarzania ciepła, z jednoczesnym uwzględnieniem ograniczania ich niekorzystnego wpływu na najbliższe otoczenie. Gnieźnieński PEC angażuje się ponadto w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, a także w działania na rzecz lokalnej społeczności wspomagając m.in. akcje honorowego krwiodawstwa.

Wysokoenergetyczny węgiel na „niską emisję”

Proces wytwarzania ciepła oparty na spalaniu węgla, wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych (m.in. dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu) oraz pyłowych do atmosfery. Dopuszczalne poziomy emitowanych zanieczyszczeń określane są szczegółowo w pozwoleniach na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydawanych dla poszczególnych ciepłowni przez właściwe organy administracyjne. – Realizowana przez nas polityka proekologiczna polega m.in. na ograniczaniu zjawiska „niskiej emisji”, poprzez zmianę paliwa w kotłowniach lokalnych na gazowe, a także na zachęcaniu użytkowników przestarzałych pieców węglowych, aby w miarę możliwości technicznych skorzystali z ciepła sieciowego – wyjaśnia Dariusz Zamiar Prezes Zarządu PEC w Gnieźnie Sp. z o.o. – W trosce o lokalne środowisko, w ciepłowniach własnych spalany jest węgiel wysokoenergetyczny o obniżonej zawartości siarki i popiołu, co wpływa na ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych odprowadzanych do atmosfery. W ostatnich latach zrealizowaliśmy ponadto szereg zakrojonych na szeroką skalę działań modernizacyjnych, co pozwoliło na znaczne obniżenie emisji pyłów.

Przed podjęciem decyzji o zakresie modernizacji, Zarząd Spółki przeprowadził analizę techniczno-ekonomiczną. Chodziło o dostosowanie ciepłowni do nowych wymagań ochrony środowiska w zakresie dobudowy większego zakresu urządzeń oczyszczających spaliny do istniejących kotłów. Do końca 2018 roku zrealizowana została przebudowa istniejących kotłów: poza zmianą mocy zostały one dostosowanie do wymagań polskich przepisów i dyrektywy MCP do 2030 roku (średnie źródła spalania).

Modernizacje za blisko 16,5 mln zł

PEC w Gnieźnie realizuje inwestycje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Najważniejsze z nich, to modernizacje dwóch kotłów ciepłowniczych WR-25. W przypadku pierwszego z nich – WR-25 nr 5, łączny koszt przebudowy wyniósł ponad 8,7 mln zł. W pierwszym etapie modernizacji istniejący kocioł konstrukcji tradycyjnej został przebudowany na kocioł w technologii ekranów szczelnych, m.in. poprzez uzyskanie szczelności w kanałach przepływu spalin i zabudowanie dodatkowego podgrzewacza wody. Dzięki temu zwiększyła się sprawność wytwarzania ciepła oraz skuteczność odpylania spalin. W celu spełniania zaostrzonego standardu emisji dwutlenku siarki od 2030 roku, zabudowano pierwszą część instalacji odsiarczania (dozowanie sorbentu). Z kolei w drugim etapie planowana jest zabudowa mechanicznego reaktora odsiarczania, która pozwoli osiągnąć poziom dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki od 01.01.2030 r. Kolejne 5 mln zł pochłonęła przebudowa drugiego kotła WR-25. Został on zmodernizowany na kocioł WR-10 nr 6 o mniejszej mocy i zwiększonej sprawności wytwarzania ciepła oraz skuteczności odpylania spalin. Kompleksowej przebudowie uległ również układ odpylania kotła WR-5 nr 2 (łączny koszt – 1,5 mln zł). Przedsięwzięcie polegało na zastąpieniu istniejącego dwustopniowego układu odpylania (multicyklon i bateria cyklonów) wraz z kanałami spalin, układem o wyższej skuteczności odpylania, pozwalającej spełnić zaostrzone standardy emisji pyłu na poziomie 50 mg/m³. Zmodernizowano ponadto układ hydrauliczny w ciepłowni z podziałem na obiegi wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki przebudowie została zwiększona efektywność energetyczna układów pompowych, poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1,26 mln zł.

Nowe podłączenia do Ciepła Systemowego

Gnieźnieńskie przedsiębiorstwo dysponujące 44-letnim doświadczeniem w branży ciepłowniczej, zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową spełniające najwyższe standardy. Z Ciepła Systemowego korzysta już ponad połowa mieszkańców miasta. W ubiegłym roku podłączeni zostali kolejni odbiorcy, w tym m.in. hala widowiskowo- sportowa o powierzchni użytkowej 7.125 m² przy ulicy Sportowej. Obiekt ten, przystosowany do rozgrywek piłki ręcznej, koszykówki oraz futsalu, został wyposażony w bogate zaplecze, m.in. siłownię, ściankę wspinaczkową, kort do squasha, zaplecze sanitarne, szatnie, salę konferencyjną oraz pomieszczenia klubowe. W obiekcie zlokalizowane są ponadto: odnowa biologiczna, gabinet pierwszej pomocy, kawiarnia, biura, sala klubowa. Wokół obiektu powstały 3 parkingi na 112 miejsc postojowych. W 2018 roku do gnieźnieńskiego Ciepła Systemowego zostały również podłączone trzy inne obiekty: pasaż handlowy przy ul. Pałuckiej, centrum handlowe przy zbiegu ulic Chrobrego i Mickiewicza oraz budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Słowackiego.

43 litry krwi na Rynku!

W ubiegłym roku PEC w Gnieźnie, wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża oraz firmą Carrefour, dwukrotnie przeprowadził akcję pod hasłem: „Oddaj krew z Cieplikiem” (maj i wrzesień). W specjalnie przygotowanym autobusie na gnieźnieńskim Rynku, przez pięć godzin można było oddawać krew potrzebującym. Podczas dwóch akcji krew oddało 96 mieszkańców, co dało w sumie 43,2 zebranych litrów krwi! Jak zwykle na oddających krew czekały gadżety reklamowe przygotowane m.in. przez PEC oraz Cieplik – maskotka firmy, który rozdawał dzieciom balony i zakładki matematyczne, dorosłych zaś zachęcał do przyłączenia się do akcji. Nowością podczas wrześniowej imprezy była loteria z niespodziankami przygotowanymi dla wszystkich krwiodawców. Oprócz PEC akcję wsparli: GOSiR, Carrefour, Pizzeria na Kawiarach, MKS Mieszko Gniezno, MPK Gniezno, Klub Gnieźnieńskich Amazonek, Cukiernia Sowa, Komenda Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Ciepłe lekcje w szkołach podstawowych

Miniony rok to również siódma już edycja akcji „PEC czyta dzieciom”, realizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza. W ramach „Lekcji ciepła” przeprowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych na terenie Gniezna, najmłodsi mieszkańcy zapoznali się z terminem ciepła systemowego. Podczas zajęć dzieci wykazywały dużą aktywność oraz zainteresowanie tematem ciepłownictwa i ekologii, chętnie rozwiązując – wraz z firmowym Cieplikiem – quiz o cieple systemowym. Na zakończenie lekcji wszystkie dzieci otrzymały od pracowników PEC-u książeczki pt. „Czerwony Kapturek w mieście zimą” do przeczytania w domu z rodzicami, wraz z zaproszeniem do ósmej edycji akcji „PEC czyta dzieciom” w 2019 roku.

Systemowe nagrodzone

Z okazji 10. rocznicy powstania marki Ciepła Systemowego, gnieźnieński PEC wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego w Warszawie, podczas którego podsumowano wspólne działania firm ciepłowniczych w Polsce oraz wyznaczono cele i kierunki działań na kolejną dekadę. W czasie jego trwania, wręczono już po raz drugi nagrodę w konkursie „Firma Pełna Ciepła 2018” dla przedsiębiorstwa, które najlepiej lokalnie korzysta ze wspólnej marki produktowej, jaką jest Ciepło Systemowe. W tegorocznej edycji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie zajęło III miejsce, ustępując jedynie Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. oraz Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Bełchatowie. Wyróżnienie w konkursie świadczy o efektywności korzystania z potencjału marki Ciepło Systemowe, wzmacnianiu swojego wizerunku na rynku lokalnym oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku branży ciepłowniczej w Polsce. Kolejnym ubiegłorocznym sukcesem było również uzyskanie certyfikatu za zajęcie I miejsca w kategorii: „Wdrażanie marki Ciepła Systemowego”.

 

(fot.1 – PEC Gniezno)

(fot.2 – PEC Gniezno)

(fot.3 – PEC Gniezno)

(fot.4 – PEC Gniezno)

Wydania archiwalne