Najlepsze TBS-y 2019

Kolejny rok z rzędu Redakcja Strefy Gospodarki postanowiła przyjrzeć się bliżej działającym w naszym kraju Towarzystwom Budownictwa Społecznego. Nasze spojrzenie zaowocowało powstaniem Ogólnopolskiego Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2019-ty. Zapraszamy Państwa do lektury.

W tegorocznej edycji Rankingu ocenianych było szereg aspektów. Redakcja zwracała uwagę na kwestie finansowe, wykorzystanie funduszy unijnych, podnoszenie kwalifikacji personelu i politykę kadrową, realizowane inwestycje, posiadane certyfikaty i zdobyte nagrody czy też działania na rzecz lokalnej społeczności. Czołówka Rankingu od kilku edycji jest stosunkowo stabilna, co pokazuje, iż właściwie obrane kierunki rozwoju i rozsądne zarządzanie w dłuższej perspektywie zawsze przynoszą pożądane efekty. Zwycięzcom gratulujemy!!!

Beata Żółtowska, Prezes Zarządu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.:
Dziękujemy za wspaniałe wyróżnienie, jakim jest obrona 2. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu TBS. To dla nas uznanie naszej pracy, a także duża motywacja do dalszych działań i rozwoju naszej Spółki. Toruńskie TBS Sp. z o. o. nie poprzestaje na zarządzaniu zasobami, cały czas poszukując możliwości realizacji nowych inwestycji. Obecnie w budowie mamy aż sześć budynków – trzy budynki z mieszkaniami z partycypacją i trzy budynki z mieszkaniami komunalnymi, w tym dwa z przeznaczeniem dla seniorów i osób niepełnosprawnych. To pilotażowy w regionie program mieszkań wspomaganych, z teleopieką, gdzie w pobliżu znajdzie się klub seniora, sale do rehabilitacji czy punkt pielęgniarek środowiskowych. Mamy już opracowaną dokumentację na kolejne budynki, które zamierzamy budować w kolejnych latach.

Arkadiusz Woźniak, Prezes Zarządu Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
Jest nam miło, że udało się utrzymać wysoką 3. pozycję w Rankingu. To potwierdzenie wszechstronnej działalności oraz kierunku zmian i rozwoju, jaki obraliśmy. Dumni jesteśmy, że nieduży Tczewski TBS jest zauważalny w gronie tego typu Spółek w skali kraju. Działamy już 19 lat prowadząc szeroki zakres usług, od budowy i sprzedaży mieszkań komercyjnych, budowy i najmu mieszkań społecznych, najmu lokali komunalnych i użytkowych, po administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. W 2018 roku zakończyliśmy budowę 2 budynków komercyjnych z 86 mieszkaniami, w bieżącym planujemy oddać kolejny 18-lokalowy oraz 2 budynki komunalne z 36 mieszkaniami. Inwestycja prowadzona jest przy współudziale Gminy Miejskiej Tczew oraz dotacji bezzwrotnej z banku BGK w wys. 45% wartości inwestycji.

Jerzy Wolski, Prezes Zarządu Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.:
Informacja o 4. miejscu w rankingu jest bardzo ważnym wyróżnieniem podsumowującym ostatnie 4 lata działalności JTBS, w których nastąpił ogromny postęp i zmiana wizerunku spółki (przejście ze stagnacji do dynamicznego rozwoju). Najważniejszą inwestycją jest wybudowanie 258 „czystych” mieszkań czynszowych wykończonych „pod klucz” w gminie Jarocin w ramach programu Mieszkanie Plus, gdzie JTBS jest liderem, ponieważ w skali kraju aż 54% wszystkich obecnie oddanych do użytkowania mieszkań w ramach programu M+ stanowią mieszkania zrealizowane przez JTBS. Spółka realizuje także inwestycje w systemie deweloperskim (nowe osiedle Zielone Tarasy), lokale socjalne, chronione, a także prowadzi program mieszkanie do remontu oraz program społeczny.

 

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
2. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
3. Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
4. Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wyróżnienie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu

odrabianie zadłużeń czynszowych przez najemców.

Wydania archiwalne