Doświadczenie w parze z nowoczesnością

Bank Spółdzielczy w Płońsku jest jednym z największych oraz najstarszych banków spółdzielczych w Polsce, o silnej i ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku usług finansowych. Przykładając ogromną wagę do budowania kultury organizacyjnej oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i etyki w działalności bankowej, aktywnie włącza się w promowanie spółdzielczości działając na rzecz rozwoju swojej małej Ojczyzny – północnego Mazowsza.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Dynamiczny rozwój i poszerzenie terenu działania Banku rozpoczęły się wraz z przyłączeniem w 2002 roku Banku Spółdzielczego w Nowym Mieście i w 2008 w Dzierzążni oraz otwarciem nowych placówek w Baboszewie (2001r.), Ciechanowie (2005r.), Mławie (2008r.) i Płocku (2014r.). Obecnie BS w Płońsku prowadzi działalność w 8 lokalizacjach. Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, a od 2016 roku stał się uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zapewniającego płynność i wypłacalność. Działania związane z rozwojem placówek były prowadzone równocześnie z wdrażaniem zmian przepisów prawa i rozszerzaniem oferty produktowej, co w efekcie zaowocowało wielokrotnym zwiększeniem sumy bilansowej depozytów i kredytów. W strukturze podmiotowej depozytów 54% stanowią depozyty osób prywatnych, 15% przedsiębiorstw i spółek, 12% przedsiębiorców indywidualnych, 10% jednostek budżetowych, 7% rolników oraz 2% innych jednostek niefinansowych. Z kolei w strukturze podmiotowej kredytów największy udział stanowią przedsiębiorstwa i spółki (35%), przedsiębiorcy indywidualni (22%), rolnicy (21%), osoby prywatne (14%) oraz jednostki budżetowe (8%). BS Płońsk obsługuje budżety 8 samorządów, prowadzi blisko 11,5 tys. rachunków bieżących, ponad 3 tys. rachunków depozytowych i blisko 3,5 tys. kredytowych. Godny podkreślenia jest niski wskaźnik kredytów zagrożonych, w porównaniu z całym sektorem bankowym: kredyty z rozpoznaną utratą wartości stanowią 5,23% portfela kredytowego.
– Naszym najważniejszym celem jest od zawsze bezpieczeństwo depozytów naszych Klientów, które realizujemy m.in. poprzez zapewnienie stabilnej sytuacji Banku i spełnianie norm nadzorczych – podkreśla Dariusz Konofalski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku. – Współczynniki kapitałowe i miary płynności osiągane przez Bank znajdują się na wysokim i bezpiecznym poziomie. W bieżącym roku inwestujemy w technologię poprawiającą jakość i efektywność pracy. Wdrożyliśmy platformę walutową pozwalającą klientom na samodzielną wymianę walut. Jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce uruchomiliśmy wpłatomat online. Przed nami jeszcze zmiana centralnego systemu informatycznego i częściowa automatyzacja procesów zakładania rachunków, lokat i procesów kredytowych, które przyśpieszą obsługę klienta w Banku. W obecnym otoczeniu regulacyjno-prawnym to trudne wyzwanie ale wierzę, że przy pomocy kompetentnej i zaangażowanej kadry jaką posiadamy, uda nam się te plany zrealizować. Wierzymy, że w przyszłości nadal z powodzeniem będziemy łączyć ponad 120-letnie doświadczenie w bankowości z nowoczesnością usług, dostosowując się do wyzwań otoczenia, w którym działamy. Klienci Banku Spółdzielczego w Płońsku już od wielu lat korzystają z bankowości internetowej i mobilnej (blisko 90% przelewów bankowych realizowanych jest poprzez kanały elektroniczne). W 2018 roku, wspólnie ze Zrzeszeniem Banku BPS, została wdrożona platforma Google Pay, w planach jest Apple Pay i BLIK.

Wysoko notowani, dobrze oceniani

Dobre wyniki osiągane przez Bank Spółdzielczy w Płońsku, przekładają się na wysokie lokaty zajmowane w ogólnopolskich konkursach i rankingach. W 2016 roku zwyciężył w prestiżowym konkursie Gazety Bankowej, jako Najlepszy Duży Bank Spółdzielczy w Polsce, zajął również 3. miejsce w krajowym konkursie „Najefektywniejsze banki spółdzielcze” miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, w grupie banków o sumie bilansowej powyżej 500 tys. zł. W bieżącym roku BS w Płońsku uplasował się na wysokiej, 7. pozycji w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych, organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Bank Spółdzielczy w Płońsku jest aktywnym członkiem wielu Izb bankowych, w tym m.in. Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych i izb gospodarczych: Płońskiej Izby Gospodarczej oraz Mazowieckiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Ciechanowie. Prezes D. Konofalski podkreśla istotną rolę, jaką dla dobrego wizerunku Banku mają jego pracownicy: – Mamy świadomość, że bardzo ważnym zasobem Banku są nasi dobrze wykształceni i kompetentni pracownicy. Obecnie w Banku zatrudnionych jest 119 osób, z których 82% tj. 92 posiada wykształcenie wyższe, a 88 legitymuje się tytułem Dyplomowanego Pracownika Bankowego i Europejskim Certyfikatem bankowca. Będziemy starali się zapewnić im jak najlepsze warunki pracy, szkolenia i dalszy rozwój. Wiemy, że tylko kompetentni, zmotywowani i identyfikujący się z Bankiem pracownicy będą skutecznie realizowali swoje obowiązki i podejmowali nowe wyzwania.

W trosce o małą Ojczyznę

Bank Spółdzielczy w Płońsku aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, przeznaczając rokrocznie kilka procent zysku na finansowanie inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i charytatywnych. Przy wsparciu Banku Zrzeszającego kontynuowana jest realizacja Programu TalentowiSKO, łączącego naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów wśród dzieci i młodzieży. Główne cele działań adresowanych do wszystkich typów szkół, to nauka pozytywnego myślenia o pieniądzu oraz promocja dobrych nawyków oszczędzania i zaradności życiowej. Całość działań w tym zakresie jest opisywana na stronie Banku oraz każdorazowo w Biuletynie „Nasz Bank”. BS Płońsk angażuje się również w ogólnopolski projekt BAKCYL, prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości. W ramach projektu pracownicy Banku prowadzą w szkołach lekcje, w trakcie których podnoszona jest wiedza dzieci z zakresu bankowości. Nawiązana została ścisła współpraca z Międzyszkolnym Klubem Sportowym, w którym trenują dzieci i młodzież ze szkół z rejonu działania BS Płońsk. Dzięki wsparciu finansowemu Klubu dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności i osiągać dobre wyniki sportowe. Klub przyjął nazwę „Międzyszkolny Klub Sportowy Bank Spółdzielczy w Płońsku: w skrócie „MKS Bank BS Płońsk”. W sierpniu ubiegłego roku, w ramach obchodów 120-lecia Banku Spółdzielczego w Płońsku i przy współudziale Miasta Płońsk oraz Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, został zorganizowany koncert z udziałem takich gwiazd, jak Dżem, Dawid Kwiatkowski oraz Felivers. Na scenie wystąpiła też dwójka artystów z Płońska – Gabriela Majtczak i Alan Cyprysiak. W roku jubileuszowym ukazała się też monografia Banku. Nosi ona tytuł „Bank Spółdzielczy w Płońsku – historia i współczesność” i prowadzi czytelnika poprzez kolejne dekady działalności – od początków w 1898 roku po czasy współczesne, prezentując najważniejszych ludzi związanych z Bankiem oraz główne wydarzenia. Ukoronowaniem Jubileuszu 120-lecia Banku było posadzenie 120 drzew, które na stałe wpiszą się w krajobraz Płońska, będąc trwałym elementem upamiętniającym historię Banku Spółdzielczego w Płońsku.

 

(fot. 2 – Bank Spółdzielczy w Płońsku)

(fot. 3 – Bank Spółdzielczy w Płońsku)

Wydania archiwalne