Spółdzielnia „NA TAK”

… „na tak” dla mieszkańców czego dowodem jest kolejny tytuł – Dobra Spółdzielnia 2019. Z Aleksandrem Biegaczem, prezesem Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie rozmawia Łukasz Osypiński.

Jaka jest recepta na tak sprawnie działającą spółdzielnię mieszkaniową?
Tytuł Dobra Spółdzielnia to nie tylko wyróżnienie, ale też zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców. Receptą na sprawnie działającą spółdzielnię jest zapewnienie wysokiego standardu związanego z właściwym utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz ich otoczenia, zachowanie racjonalnej wysokości opłat, rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi, realizacja bieżących remontów, zapewnienie rzetelnej i profesjonalnej obsługi oraz dobra komunikacja z mieszkańcami. Ponadto ważny w naszej ocenie aspektem jest prowadzenie działalność społeczno – wychowawczej organizowanej w dwóch klubach osiedlowych w Chrzanowie i w Libiążu.

Jak w kontekście ostatnich 15 lat zmieniała się Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa?
W tym okresie wyposażono 62 budynki wielomieszkaniowe (3800 mieszkań) w instalacje centralnej ciepłej wody (z równoczesnym demontażem gazowych piecyków łazienkowych), podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo użytkowania mieszkań poprzez minimalizację zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla. Priorytetowym kierunkiem działania były prace związane z tworzeniem warunków do zmniejszenia kosztów zużycia mediów poprzez kontynuowanie ocieplania ścian 143 budynków oraz dostosowanie instalacji c.o. w/w budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną, wymiana wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze z radiowym systemem odczytów we wszystkich budynkach oraz budowa 3 kompleksów garaży (153 boksy garażowe). W zakresie energooszczędności realizowany jest wieloletni program modernizacji dźwigów osobowych oraz remont instalacji elektrycznej z równoczesną wymianą WLZ i oświetlenia klatek schodowych z zastosowaniem lamp ledowych z czujnikami ruchu.
Wdrożono w tym okresie e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) umożliwiające szybki i nowoczesny dostęp informacji o stanie rozrachunków dla wszystkich osób dysponujących tytułami prawnymi do lokali w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie oraz do dokumentów Spółdzielni (dla członków Spółdzielni).

W jakim kierunku zmierza PSM?
Strategia działania Spółdzielni winna być zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, dlatego też w zamierzeniach na najbliższy okres oprócz kontynuowania prac remontowo – konserwacyjnych budynków i terenów osiedlowych planowane jest pozyskiwanie najemców na wolne lokale użytkowe, remont stanowisk śmietnikowych z docelowym wykonaniem zamykanych zadaszonych wiat, poprawa bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych zarządzanych przez Spółdzielnie.

 

(fot. 1 – Aleksandr Biegacz, prezes Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie)

Wydania archiwalne