Dbanie o motywację największym wyzwaniem dla pracodawców?

O tym, czy motywowanie pracowników jest ważne i czy naprawdę stanowi wyzwanie dla dzisiejszych działów HR rozmawiamy z Sylwią Domeracką, HR Managerem firmy Cloudware Polska, jednego z integratorów w branży IT, platynowego partnera IBM.

Czy motywowanie pracowników naprawdę jest tak dużym wyzwaniem dla pracodawców?
Z pewnością jest to wyzwanie, zważając, że umocnił się rynek pracownika. Specjalistom łatwiej zdobyć pracę, która oferuje im dobre wynagrodzenie, ale także inne benefity pozapłacowe. Pracownicy dostają coraz więcej ofert pracy, a, co za tym idzie, Pracodawcy muszą się bardziej starać, żeby ich pozyskać, a najważniejsze utrzymać przy swojej organizacji. W dużej mierze realizacja celów organizacji zależy od naszej (pracowników) motywacji do działania i wykorzystywania wiedzy w rozwój firmy.

Jak w takim razie przygotować plan związany z motywowaniem pracowników, by okazał się on wydajny i efektywny?
W przygotowywaniu takiego planu warto mieć na uwadze, że w ramach każdej firmy pracują osoby o różnych potrzebach, a także o różnych profilach osobowościowych. Niezależnie od branży, pamiętać należy o tym, że gratyfikacja finansowa to jeden z nielicznych motorów napędzających pracowników do działania. Motywator w postaci pieniądza jest chwilowy, warto rozważyć czynniki motywujące, które będą miały długofalowy wpływ na pracę naszych pracowników, takie jak możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, atmosfera w pracy, tutaj z dużym naciskiem na usprawnianie komunikacji wewnętrznej.

Pracodawcy lub menadżerowie odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi powinni rozmawiać i słuchać swoich pracowników – uznanie pracodawcy jest często postrzegane jako lepszy motywator niż pieniądz.

W jaki sposób do tematu motywacji podchodzi zatem Cloudware Polska?
W Cloudware zawsze stawiamy na człowieka. Staramy się jak najlepiej dopasować ścieżkę kariery do jego umiejętności i potrzeb. Próbujemy w miarę możliwości dać pracownikom coś więcej niż tylko ,,pracę”. Angażujemy ich w tworzenie i planowanie projektów, staramy się, aby nasi pracownicy czuli, że to, co robią, ma dla organizacji duże znaczenie. Każdy dział rządzi się swoimi prawami, ale dzięki temu udało nam się wypracować system, w którym każdy pracownik dostaje to, co jest mu potrzebne

(fot. 1 -Sylwia Domeracka, HR Manager)

Wydania archiwalne