Jubileuszowy lider spółdzielczości

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Częstochowie, będąc od lat niekwestionowanym liderem w województwie śląskim, jest wierna idei swoich założycieli stawiając na tradycję i jakość. W roku jubileuszu 120-lecia istnienia Spółdzielnia zanotowała kolejny sukces, zajmując 2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki”.

Na przekór (krajowym) trendom
Społem PSS „Jedność” prowadzi działalność handlową w 45 placówkach zlokalizowanych w Częstochowie i Blachowni. Wszystkie sklepy są skomputeryzowane i wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne, zaś godziny ich pracy dostosowane do potrzeb i nasilenia ruchu klientów. W 2018 roku zakończyła się modernizacja jednego z największych obiektów – SDH „Sezam”. Na jej realizację przeznaczono 11 mln zł, z czego 9 mln stanowił kredyt inwestycyjny. – Elementem wyróżniającym naszą Spółdzielnię spośród innych sieci handlowych w mieście, jest produkcja własna prowadzona w dwóch piekarniach, ciastkarni oraz Zakładzie Masarsko-Garmażeryjnym – podkreśla Ryszard Buła Prezes Zarządu „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie. – Podczas gdy według statystyk GUS spożycie pieczywa w Polsce systematycznie spada, nasza sytuacja jest wręcz odwrotna. Od kilku lat rośnie też jego produkcja, podobnie jak wyrobów ciastkarskich. Jako nieliczni w skali kraju prowadzimy również produkcję wędlin we własnej wytwórni wyrobów garmażeryjnych. Warto przy tym podkreślić, iż Społem PSS „Jedność” jest firmą przyjazną środowisku: pomimo wzrostu sprzedaży oraz produkcji o 20% na przestrzeni lat 2014-2019, zużycie nośników energii zwiększyło się jedynie o 3,5%

Otwarci na potrzeby mieszkańców

Spółdzielnia od wielu lat ściśle współpracuje z organizacjami społecznymi w Częstochowie. Na wsparcie finansowe mogą liczyć m.in. Stowarzyszenie Częstochowskie „Amazonki”, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Fundacja Św. Barnaby, Parafialny Zespół CARITAS, a także lokalne szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki. W 2018 roku Społem PSS „Jedność” angażowała się w akcje charytatywne z Bankiem Żywności, Fundacją Promyczek Słońca oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Spółdzielnia jest ponadto jednym ze sponsorów Speedway Fan Club Częstochowa, którego podopieczni wywalczyli wiele tytułów Mistrzostw Województwa, Polski, a także Europy i Świata.

(fot. 1 -PSS Jedność Częstochowa)

Wydania archiwalne