„Śródmieście” stawia na lifting

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach stanowi przykład gospodarskiej troski o posiadane budynki mieszkalne, których wiek przekracza często 60 lat. Dzięki ich kompleksowej modernizacji stale podnoszone są standardy zamieszkiwania. Równolegle prowadzona jest również działalność kulturalno-oświatowa, kierowana głównie do najmłodszych mieszkańców Spółdzielni.

Funkcjonalność i estetyka

W skład SM „Śródmieście” wchodzi 67 budynków, w których łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 128.276 m². Spółdzielnia zarządza również Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi. Najbardziej znaczące zadanie stanowi termomodernizacja budynków, realizowana poprzez ocieplanie przegród oraz doposażanie i regulację instalacji c.o. – Obecnie zbliżamy się do finiszu tych prac – informuje Stanisław Kolanus Prezes Zarządu SM „Śródmieście” w Gliwicach. – W 2018 roku zakończyliśmy termomodernizację trzech kolejnych budynków, w bieżącym dojdą dwa następne. Dzięki liftingowi znacznej poprawie uległy zarówno warunki cieplne, jak i estetyka budynków mieszkalnych. Z myślą o osobach mających trudności z poruszaniem się zostały zamontowane 4 podnośniki (windy). Ponadto wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z 2 dodatkowych plenerowych siłowni, zlokalizowanych na osiedlach Warszawska i Góry Chełmskiej.

Na imprezy do … „Mrowiska”

W Statucie Spółdzielni ujęta jest również działalność kulturalno-oświatowa, realizowana od wielu już lat w Klubie „Mrowisko”. Organizowane są w nim festyny z okazji Dnia Dziecka, zabawy mikołajkowe i karnawałowe oraz zimowiska w ramach akcji „ferie w mieście”. Klub prowadzi gry i zabawy w plenerze oraz zajęcia plastyczne związane z polskimi tradycjami, jak np. malowanie pisanek, czy przygotowywanie kartek świątecznych. W trakcie zajęć dzieci otrzymują poczęstunki w postaci kanapek, słodyczy i napojów. Istnieje również możliwość wynajęcia lokalu Klubu na małe uroczystości np. komunie.

Spółdzielnia ze znakiem jakości

W 2010 roku SM „Śródmieście” otrzymała „Odznakę Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości im. Króla Kazimierza Wielkiego”, przyznawaną pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, a w 2016 roku Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych, przyznała Spółdzielni Certyfikat „Jakość Roku”, kolejny po wcześniejszych otrzymanych w latach 2013-2015.

 

(fot. 1 -SM Śródmieście )

Wydania archiwalne