Tyski jubilat stawia na nowoczesność i ekologię

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, to firma z 60-letnią tradycją, dysponująca nowoczesnymi, ekonomicznymi, bezpiecznymi, ergonomicznymi i przyjaznymi dla środowiska naturalnego autobusami, spełniającymi wymagania najbardziej restrykcyjnych norm emisji spalin EURO. Tyski PKM może ponadto poszczycić się jednymi z najlepszych wskaźników techniczno-eksploatacyjnych taboru autobusowego w skali całego kraju, a także ugruntowaną pozycją wśród czołowych przewoźników w Polsce.

Jakość i bezpieczeństwo

PKM Sp. z o.o. w Tychach kładzie duży nacisk na umacnianie swojego wizerunku jako firmy, dla której ochrona środowiska naturalnego jest równie ważnym elementem strategii rozwoju, jak jakość świadczonych usług komunikacyjnych oraz bezpieczeństwo pracowników i przewożonych pasażerów. Już w 2005 roku Spółka wprowadziła polski i międzynarodowy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W swoim portfolio ma również inne ważne certyfikaty, m.in. zarządzania jakością PN-EN ISO 9001, zarządzaniem środowiskowym PN-EN ISO 14001 oraz zarządzania BHP–PN-N 18001. – W chwili obecnej nasz tabor liczy 157 autobusów, które obsługują 55 linii zwykłych i 4 bezpłatne, przewożąc w ciągu roku blisko 12,5 mln pasażerów – wylicza Miłosz Stec Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach. – Naszym priorytetem jest sukcesywna modernizacja posiadanego taboru autobusowego na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Tychach. Przyjęty przez Zarząd plan zakłada wycofywanie z eksploatacji pojazdów przestarzałych technologicznie, awaryjnych i niespełniających wymagań norm emisji spalin EURO oraz zastępowanie ich autobusami nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

Z dofinansowaniem unijnym

Spółka realizuje obecnie kolejny duży projekt związany z zakupem nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym, pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet VI Rozwój nisko emisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Inwestycja koncentruje się na zakupie i wymianie taboru autobusowego i trolejbusowego, budowie i modernizacji zaplecza technicznego oraz budowie nowej linii trolejbusowej. Tabor tyskiego PKM zwiększy się o 51 niskopodłogowych autobusów zasilanych CNG i o 10 mikrobusów zasilanych ON, spełniających surową normę EURO 6. Zakupione zostaną ponadto 2 elektrobusy, 3 trolejbusy, 2 pojazdy serwisowe do obsługi taboru autobusowego oraz pojazd pogotowia technicznego do obsługi sieci trakcyjnej. Jednym z najbardziej istotnych punktów realizowanego projektu, jest budowa nowej sieci trakcji trolejbusowej wraz z kontenerową stacją zasilającą. Jego realizacja przyczyni się bowiem do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze miasta: budowa trakcji trolejbusowej pozwoliła na uruchomienie nowego połączenia komunikacji publicznej – linii G łączącej skupiska mieszkalne osiedli W, Z, T oraz ułatwiła dostęp mieszkańców do ośrodka wypoczynkowego Paprocany. Równocześnie projekt pozwolił na połączenie centrum miasta z ośrodkami edukacji, sportu, kultury, zakładami pracy i osiedlami mieszkaniowymi. Bezpośrednim efektem jest wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej, w tym poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących. Realizacja tych działań jest alternatywą dla transportu indywidualnego, co wpływa na zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji publicznej. Zakup niskopodłogowego taboru autobusowego i trolejbusowego przyczyni się również do poprawy jego dostępności dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość realizowanego projektu to 164,2 mln zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 100 mln zł.
Tyski PKM jest ponadto podmiotem współrealizującym projekt pn.: „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza Etap I Tychy Miasto Katowice”, współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, odpowiadającym za modernizację peronów kolejowych.

(Internetowa) komunikacja miejska

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach wyróżnia się na tle innych krajowych przewoźników wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, mających na celu zapewnienie szybkiej i punktualnej komunikacji miejskiej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pasażerów. Jednym z udogodnień wchodzących w zakres tzw. komunikacji internetowej, jest dostęp do internetu poprzez bezpłatne wi-fi w tyskich autobusach. Nowoczesność w komunikacji to również internetowa informacja o rozkładach jazdy i sprzedaży biletów, dostępna za pomocą urządzeń mobilnych. W sieci ZTM (Zarządu Transportu Metropolitalnego) pasażerowie mogą korzystać z systemów „Kiedy przyjedzie” i „Jak dojadę”. Ułatwiają one zaplanowanie podróży i dojazd do celu. Ponadto dzięki aplikacjom Treespot Tychy i Ginger pasażerowie mogą mieć aktualny rozkład jazdy zawsze przy sobie, z kolei dzięki dwom kolejnym nabywają bilety jednorazowe (moBILET) lub okresowe miesięczne i kwartalne (GoPay). Nowością w tyskich autobusach jest możliwość płatności kartą za bilet oraz stopniowe uruchamianie czytników ŚKUP.
Aby ułatwić podróżowanie i odczyt odjazdów wiele przystanków posiada również QR kody, które można zeskanować komórką. Tyski przewoźnik jest również obecny na własnej stronie internetowej oraz na Facebooku. Poza informacjami o firmie, podróżni mogą zapoznać się z bieżącymi komunikatami związanymi z utrudnieniami na drogach czy objazdami.

Z lokalną społecznością

Tyskie PKM jest mocno związane ze społecznością miasta, angażując się w szereg działań związanych z CSR, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu. Każdego roku na wsparcie mogą liczyć tyskie hospicja m.in. im. św. Kaliksta I oraz Śląskie Hospicjum dla dzieci. Spółka na bieżąco współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych, a także angażuje środki w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Na wsparcie mogą liczyć akcje profilaktyczne organizowane przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską oraz Straż Pożarną w Tychach, m.in. akcja z kieszonkowcami (widzisz reaguj), akcje profilaktyczne bezpieczny pasażer czy akcje profilaktyczne bezpieczny kierowca (symulacje dla mieszkańców miasta). PKM w Tychach jest również sponsorem drużyn sportowych (hokeiści oraz piłkarze GKS Tychy, Tyskie Stowarzyszenie Rowerowe, Stowarzyszenie Sportowe NOL-TYCHY, Capoeira Tychy), a także instytucji i wydarzeń odbywających się w mieście, m.in. Teatru Małego czy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U21. Jest również organizatorem międzynarodowych konferencji i sympozjów dotyczących rozwoju i wykorzystywania paliw gazowych oraz profilaktyki wypadków drogowych.

Wielokrotnie nagradzani

W 2016 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej odebrało zaszczytny tytuł Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz nagrodę główną Hermes Biznesu, za wysokiej jakości usługi transportu miejskiego oparte o ekologiczne rozwiązania. Spółka zajmuje ponadto czołowe lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej, organizowanym corocznie przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. W 2018 i 2019 roku tyski przewoźnik zakończył zmagania na bardzo wysokiej, 2. pozycji w Polsce.

(fot. 1 – PKM Tychy)

(fot. 2 – PKM Tychy)

(fot. 3 – PKM Tychy)

(fot. 4 – PKM Tychy)

Wydania archiwalne