Innowacyjni dla gospodarki

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, laureat Programu Rynkowy Lider Innowacji 2020, jest największym na Śląsku instytutem Polskiej Akademii Nauk. Zasadniczą misję kierowanego przez prof. Barbarę Trzebicką Centrum, stanowi prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych nad polimerami i różnymi formami węgla mogącymi znaleźć zastosowanie w gospodarce, zwłaszcza w medycynie i ekologii.

Polimery dla skóry…

Realizowane w ubiegłych latach pod kierunkiem prof. Andrzeja Dworaka projekty strukturalne Dermostim i Polycell, umożliwiły opracowanie innowacyjnych podłoży polimerowych do hodowli arkuszy skóry in vitro. Zostały one wykorzystane do leczenia rozległych ran oparzeniowych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Projekt Polycell wyróżniono prestiżowym medalem Prix Galien, w konkursie innowacyjności w farmacji i medycynie. Zespół prof. Grażyny Adamus w ramach programu europejskiego M-ERA.NET 2, opracował biodegradowalne systemy kontrolowanego podawania substancji bioaktywnych o działaniu przeciwbakteryjnym. W oparciu o badania kliniczne, mogą one znaleźć zastosowanie w leczeniu ognisk zapalnych spowodowanych paradontozą.

biodegradacji…

W zakresie ochrony środowiska Centrum koordynowało projekt kluczowy Margen, w ramach którego opracowano technologię wytwarzania tworzyw polimerowych do produkcji sztywnych opakowań nowej generacji (głównie dla produktów spożywczych), ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego. Dalsze badania, prowadzone z firmą Dr Irena Eris, zmierzają do opracowania kompostowalnych opakowań kosmetyków. W tym roku rozpoczęto realizację projektu nad nowymi, przyjaznymi ekologicznie materiałami opakowaniowymi dla zastosowań w medycynie, w ramach programu europejskiego HORYZONT 2020 Maria Skłodowska-Curie Action.

medycyny i przemysłu

Pod kierunkiem prof. Janusza Kasperczyka i wspólnie ze spółką American Heart of Poland, prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad nową generacją polimerowych resorbowanych stentów naczyniowych i wieńcowych, uwalniających leki przeciw restenozie oraz niskoprofilową implantowaną przezskórnie zastawką serca. Transfer nowoczesnych technologii opracowanych w Centrum do małych i średnich przedsiębiorstw, to domena kierowanego przez prof. Marka Kowalczuka Zespołu Innowacji, Technologii i Analiz: m.in. współpraca z firmą BIBP Sp. z o.o., dotycząca technologii pakowania „bag in box”.

 

(fot. 1 – Centrum Materiałów Polimerowych)

Wydania archiwalne