Jubileusz z wisienką na torcie

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie, nagrodzona w styczniu bieżącego roku tytułem Dobrej Spółdzielni 2020, funkcjonuje nieprzerwanie na stołecznym rynku nieruchomości od 60 lat. Obecnie zrzesza blisko trzy tysiące członków zamieszkałych w 41 budynkach zlokalizowanych na terenie czterech dzielnic: Woli, Muranowa, Ochoty i Bielan. W 2019 roku została oddana do użytku nowa, prestiżowa inwestycja – ośmiopiętrowy apartamentowiec w sercu Muranowa, która stała się z jednej strony swoistym zwieńczeniem obchodzonego w tym roku jubileuszu istnienia Spółdzielni, z drugiej zaś wyznacznikiem zmiany dotychczasowego profilu jej działania.

Spółdzielcze mieszkania w odbudowywanej Warszawie

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa została powołana w marcu 1960 roku, w celu zabezpieczenia potrzeb lokalowych rodzin związanych z wojskiem.
Jej powstanie przyczyniło się w znacznym stopniu do złagodzenia istniejących niedoborów lokalowych, wynikających z niedostatecznej liczby oddawanych nowych mieszkań. W pierwszym roku istnienia PWSM dysponowała czterema budynkami, w których znajdowało się 175 mieszkań. – W kolejnych latach zasoby mieszkaniowe Spółdzielni systematycznie rosły: w 1961 roku zwiększyły się o cztery budynki (144 mieszkania), rok później doszły kolejne trzy (213 mieszkań) – wylicza Antoni Chełmiński Prezes Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. – W latach 1963-1964 przybyło pięć nowych budynków, w których znalazły się 373 mieszkania. Rekordowym pod względem wzrostu stanu posiadania był rok 1965. Przekazano wtedy do użytku siedem budynków z 419 mieszkaniami. Po pierwszych pięciu latach funkcjonowania, Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie dysponowała już 18 budynkami, zamieszkałymi przez 3030 osób.

W trosce o zasoby – z myślą o przyszłości

Kolejne lata to dalsze powiększanie stanu posiadania Spółdzielni i dalszy jej rozwój. Sukcesywnie krok po kroku przybywały nowe budynki i zwiększała się liczba członków. W 1989 roku zostały oddane do użytku ostatnie 3 budynki mieszkalne przy ulicy Daniłowskiego, a Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa stała się na kolejnych 30 lat spółdzielnią eksploatacyjną. Obecnie jej zasoby obejmują 41 budynków, w których znajduje się 2858 mieszkań o łącznym metrażu wynoszącym ponad 120 tys. m². Ponadto Spółdzielnia dysponuje 18 lokalami użytkowymi oraz 45 garażami. Pomimo niesprzyjających warunków prawno-ekonomicznych, tj. po nieustannym destabilizowaniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (szczególnie w 2007 roku, gdzie ustawodawca za złotówkę rozdał prywatny majątek spółdzielców), w wyniku której polska spółdzielczość została pozbawiona wymiernych wpływów finansowych, w ostatnich latach zostały wykonane liczne remonty w budynkach znajdujących się w zasobach Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej. W szczególności dotyczy to budynków wybudowanych w latach 60. minionego wieku – 26 z nich poddano kompleksowej termomodernizacji. W 2019 roku zrealizowano dwa budynki, wykonano również remonty dźwigów osobowych. Ogółem na modernizację swoich zasobów PWSM wydatkowała w ubiegłym roku blisko 3,5 mln zł. Środki na ten cel zostały pozyskane głównie z dochodu z działalności gospodarczej, bez bezpośredniego przenoszenia obciążeń finansowych na spółdzielców, czyli podnoszenia średniej opłaty eksploatacyjnej za 1 m² powierzchni użytkowej lokali miesięcznie. W najbliższych planach Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest realizacja koncepcji nadbudowy wybranych budynków zrealizowanych w latach 60. minionego wieku. Pozwoliłoby to na zwiększenie liczby mieszkań w już istniejących budynkach oraz zmniejszenie ich kosztów eksploatacyjnych, choćby poprzez zmniejszenie udziałów w nieruchomości wspólnej.

Nowa inwestycja – nowe możliwości

W 2015 roku pojawiła się koncepcja zmiany profilu działania Spółdzielni, zakładająca budowę nowych budynków mieszkalnych. Znalazła ona swoje odzwierciedlenie w uchwale Walnego Zgromadzenia, na podstawie której Zarząd Spółdzielni podjął działania zmierzające do realizacji nowej inwestycji przy ulicy Pawiej 73. Prezes A. Chełmiński wspomina początki budowy: – Uchwała Walnego Zgromadzenia wyraźnie precyzowała warunki finansowania inwestycji, która miała być realizowana wyłącznie w oparciu o wpłaty przyszłych mieszkańców, bez angażowania środków spółdzielczych. Ponadto zgodnie z podjętą uchwałą, pierwszeństwo przy zakupie mieszkań przysługiwało członkom i ewentualnie zainteresowanym pracownikom Spółdzielni. Wybór projektantów oraz wykonawcy inwestycji odbył się w reżimie konkursu ofert, z uwzględnieniem fachowości, referencji oraz najkorzystniejszych warunków finansowych dla Spółdzielni. Proces inwestycyjny został rozpoczęty w marcu 2017 roku, a w listopadzie 2019 roku nowy budynek został oddany do użytku. Całkowity koszt jego budowy wyniósł ponad 26 mln zł.
Apartamentowiec przy ul. Pawiej 73 jest nowoczesnym i kameralnym budynkiem
o układzie kaskadowym. W budynku znajduje się 76 funkcjonalnych lokali o zróżnicowanym metrażu – od około 35 m² do ponad 83 m², w tym 32 mieszkania
1-pokojowe, 20 mieszkań 2-pokojowych, 20 mieszkań 3-pokojowych oraz 4 mieszkania 4-pokojowe. Każdy z lokali został zaprojektowany z myślą o jego funkcjonalności i maksymalnym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Na parterze budynku usytuowana jest część biurowa – znajduje się tam również nowa siedziba Zarządu i administracji Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej, zaś w dwukondygnacyjnej podziemnej hali garażowej dostępny jest parking przeznaczony dla mieszkańców apartamentowca oraz częściowo dla pracowników PWSM. Przestrzeń przed budynkiem została zagospodarowana zielenią, znalazło się tu również miejsce na plac zabaw dla dzieci. Atutem nowej inwestycji zrealizowanej przez PWSM, jest jej doskonałe położenie w centrum Muranowa oraz niewielka odległość od centrum miasta. Ponadto w bliskim sąsiedztwie dostępne są m.in. placówki oświatowe, obiekty sportowe oraz dwie duże galerie handlowe z szerokim wyborem sklepów i restauracji. – Jesteśmy dumni z nowej inwestycji, zwłaszcza iż jest pierwszą zrealizowaną w naszych zasobach od 1989 roku. To również istotny krok w kierunku zmiany profilu funkcjonowania Spółdzielni i jej dalszego rozwoju – podsumowuje Prezes A. Chełmiński.

 

(Pierwsza Wojskowa SM_fot. 1 – Wizualizacja budynku przy ul. Pawiej 73)

(Pierwsza Wojskowa SM_fot. 2 – Zarząd i pracownicy Pierwszej Wojskowej)

Wydania archiwalne