Spółdzielnia na dwie piątki

SM „Bolesławianka” w Bolesławcu, obchodząca w bieżącym roku jubileusz 55-lecia swojej działalności, jest największą spółdzielnią w mieście. W jej zasobach zamieszkuje obecnie blisko jedna czwarta Bolesławian, co czyni ją niekwestionowanym i konkurencyjnym liderem na lokalnym rynku mieszkaniowym. Spółdzielnia dba na bieżąco o stan techniczny zasobów, kładąc przy tym nacisk na podnoszenie standardu i komfortu zamieszkiwania.

Z naciskiem na (termo)modernizację …

Spółdzielnia powstała 12 czerwca 1965 roku, zaś 30 września została wpisana do rejestru sądowego. W 1966 roku powstały pierwsze bloki mieszkalne. Obecnie zasoby obejmują 4536 mieszkań o łącznej powierzchni 222 077 m², w 102 budynkach wielorodzinnych. Spółdzielnia zarządza również 46 lokalami użytkowymi oraz garażami. – Wykonaliśmy kompleksową termomodernizację 58 budynków, w wyniku której docieplono ściany osłonowe i stropodachy, wymieniona została stolarka okienna w mieszkaniach, na klatkach schodowych i w piwnicach oraz drzwi wejściowe – wylicza Beata Ślęzak Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu. – Wszystkie prace zrealizowaliśmy w oparciu o własne środki, bez zaciągania kredytu. Od 2014 roku realizowane są remonty klatek schodowych w nowej technologii tynku mozaikowego, z równoległą wymianą posadzek i wejść do klatek (glazura, kostka brukowa, granit). W częściach wspólnych budynków mieszkalnych zastosowano oświetlenie ledowe. Dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania wymieniono 3 dźwigi osobowe w budynkach wysokich, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (wejście z poziomu terenu). W 15 budynkach wysokich zainstalowano system oddymiania. Spółdzielnia prowadzi rozliczenia kosztów zużycia wody i ciepła, w oparciu o wskazania zdalnie odczytywanych wodomierzy i podzielników kosztów. W 2019 roku rozpoczęta została również wymiana zaworów termostatycznych.

… i poprawę efektywności energetycznej

SM „Bolesławianka” zrealizowała projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu”, z wykorzystaniem środków unijnych. W jego ramach wykonano docieplenie ścian, zlikwidowano grupowy węzeł cieplny oraz zbudowano trzy indywidualne. Ponadto Spółdzielnia złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego NFOŚiGW dla Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.

W trosce o infrastrukturę towarzyszącą

Dbałość o posiadane zasoby nie ogranicza się wyłącznie do modernizacji i remontów budynków mieszkalnych. Na bieżąco wymieniana jest nawierzchnia istniejących chodników, dróg i parkingów (zaawansowanie w ok. 90%). W ostatnich latach wybudowano również 9 nowych parkingów na 189 miejsc postojowych. Z myślą o rekreacji mieszkańców powstało 7 siłowni zewnętrznych, z których każda dysponuje czterema podwójnymi urządzeniami. W najbliższych latach planowane jest dalsze zagospodarowanie terenów między budynkami, m.in. budowa nowych, ogrodzonych placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych oraz rewitalizacja zieleni.
Działalność SM „Bolesławianka” wpisuje się we wzorzec spółdzielczości, stanowiąc przykład gospodarskiego połączenia konkurencyjności na lokalnym rynku mieszkaniowym, z troską o posiadane zasoby oraz zaspokajanie codziennych potrzeb swoich mieszkańców.

 

(fot. 1 – Bolesławianka)

Wydania archiwalne