Wspólnie z mieszkańcami…

Wbrew kreowanym opiniom zarzucającym Zarządom Spółdzielni pozbawianie członków możliwości wpływu na ich działalność, Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” stanowi przykład codziennego zaangażowania mieszkańców w podnoszenie jakości i standardu zamieszkiwanych zasobów.

Interakcja i modernizacja

Głos mieszkańców jest wyrażany uchwałami Rady Nadzorczej, Rad Osiedli oraz Komitetów Domowych. Kontakt na linii członkowie Spółdzielni-Zarząd jest również realizowany w formie ankiet i spotkań oraz poprzez platformy internetowe: usługę umożliwiającą dostęp do informacji o indywidualnych rozliczeniach (e-czynsze), system w aplikacji mobilnej zgłaszania awarii (i Mieszkaniec) i stronę www. – Miarą zmian przeprowadzonych w ostatnich latach, jest zakres modernizacji i prac zrealizowanych m.in. na Osiedlu Dambonia – informuje Franciszek Dezor Prezes Zarządu OSM „Przyszłość” w Opolu. – Wszystkie budynki zostały docieplone, we wszystkich wymieniono dźwigi osobowe (18 szt.), wyremontowano ponad 900 balkonów i dobudowano 542 nowe. Przebudowano i zbudowano nowe węzły cieplne umożliwiające dostarczenie ciepłej wody systemowej i likwidację przepływowych gazowych podgrzewczy wody. We wszystkich budynkach zapewniono odbiór naziemnej telewizji cyfrowej, wykonano też instalację światłowodową z dostępem do Internetu. Wymieniona została ponadto nawierzchnia wszystkich chodników i ciągów pieszojezdnych na kostkę typu polbruk.
Wartość nakładów na remonty budynków mieszkalnych wyniosła w ubiegłym roku ponad 15 mln zł. W 2020 roku planowana jest budowa budynku wielorodzinnego
w Ozimku.

Samopomoc i nacisk na kulturę

Istotą działalności Spółdzielni są także formy samopomocy finansowej skierowanej do pojedynczych jej członków (możliwości spłaty kosztów wymiany okien lub doprowadzenia ciepłej wody w nieoprocentowanych ratach), jak i grup członków zamieszkałych w poszczególnych budynkach (możliwość „zadłużania się” do wysokości rocznych naliczeń na funduszu remontowym) czy kilkuletnie programy finansowania remontów (np. 10-letnie finansowanie spłaty dobudowy balkonów). Stale rozszerzany jest również obszar związany z działalnością społeczno-kulturalną prowadzoną w trzech klubach osiedlowych. W jej ramach organizowane są m.in. festyny osiedlowe, zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów (m.in. plastyczne, nauka języków obcych i tańca, rekreacyjno-sportowe), półkolonie letnie i zimowe, zawody wędkarskie. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 392,5 tys. zł.

Wydania archiwalne