BLIŻEJ KLIENTA

To hasło przyświeca działającym w naszym kraju bankom spółdzielczym. Redakcja Strefy Gospodarki po raz kolejny pragnie zwrócić Państwa uwagę na sektor bankowości spółdzielczej…zapraszamy do zapoznania się z wynikami Ogólnopolskiego Rankingu Banków Spółdzielczych za rok 2020.

Na wstępie gratulujemy wszystkim Laureatom Rankingu – wielu z nich to firmy, które po raz kolejny „odwiedziły” czołową dziesiątkę. Rok 2020 przyniósł problemy z jakimi jeszcze nie przyszło nam się mierzyć, banki spółdzielcze od powstania zawsze były blisko ludzi pomagając rozwiązywać problemy, traktując każdego Klienta nie jako zbiór cyfr na koncie, ale jako partnera w biznesie. Oceniając działające w Polsce banki spółdzielcze Redakcja Strefy Gospodarki zwracała uwagę na szereg czynników. Poza ekonomicznymi czy kadrowymi wielką wagę przykładamy do oceny współdziałania banku w ramach lokalnych społeczności. Mocno gratulujemy raz jeszcze tegorocznemu liderowi – Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy jak również wszystkim pozostałym Laureatom Rankingu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami naszej pracy, więcej szczegółów, prezentacji Laureatów znajdą Państwo na portalu strefa-gospodarki.pl

Tomasz Gromada, p. o. Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju (SBR Bank) w Szepietowie:
Z radością i dumą przyjąłem informację o zajęciu wysokiej, 7. lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych. Cieszę się, że codzienna praca nad dostosowywaniem oferty do zmieniającej się rzeczywistości i podnoszenie standardów obsługi zyskuje uznanie. Z roku na rok obserwujemy utrwalanie wizerunku banków spółdzielczych, nie tylko jako pełnoprawnych uczestników systemu bankowego, ale również silnej konkurencji dla bankowości komercyjnej. Nasi klienci korzystają z bankowości mobilnej i internetowej oraz elektronicznych instrumentów płatniczych, nie rezygnując z tradycyjnej bankowości spółdzielczej. Mogą oczekiwać, że będą naszymi partnerami w misji rozwoju lokalnych społeczności. Chcemy być bankiem, który zasługuje na swoją nazwę – stymulować rozwój biznesów oraz prywatnych finansów i rozwijać się wraz z nimi.

Roman Dawidowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach:
Z satysfakcją i radością przyjąłem informację o zajęciu 10. lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych. Ubiegły rok był szczególny – obchodziliśmy 120-lecie działalności. Otrzymanie tak prestiżowej nagrody jest podsumowaniem i wynagrodzeniem trudu wniesionego na rzecz budowania banku i siły jego klientów. Wieloletnia praca nad dostosowaniem naszej oferty do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i podnoszenie standardów obsługi, zyskuje uznanie. Szczególnym wyróżnieniem było nadanie bankowi tytułu Ambasadora Kaszub przez Zrzeszenie Pracodawców Kaszub oraz tytułu Przyjaciela Gminy Sierakowice przez samorząd gminy. Oferujemy Klientom usługi o jakości porównywalnej z bankami komercyjnymi. Klienci powierzając nam swoje finanse, są naszymi partnerami uczestnicząc w rozwoju „małych ojczyzn”, bo to nasza Misja.

1. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
2. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Bank Spółdzielczy we Wschowie
3. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
4. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
5. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
6. Bank Spółdzielczy w Brańsku
7. Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Spółdzielczy Bank Rozwoju (SBR Bank) w Szepietowie
8. Bank Spółdzielczy w Poddębicach
9. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
10. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

Wydania archiwalne