Codziennie pracujemy na swoją nazwę

Spółdzielczy Bank Rozwoju (SBR Bank) należący do Zrzeszenia BPS, działa na terenie województwa podlaskiego oraz części województw mazowieckiego i warmińskiego-mazurskiego. Posiada sieć 16 placówek bankowych zlokalizowanych w Szepietowie, Nowych Piekutach, Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie, Warszawie, Ostrołęce i Augustowie. Pod względem sumy bilansowej SBR Bank plasuje się na 25 miejscu wśród 328 banków spółdzielczych należących do GRUPY BPS S.A.

Z szerokim portfelem klientów

Ze względu na obszar działania, klientami SBR Bank są głównie posiadacze gospodarstw rolnych. Wielu z nich prowadzi wysoko wyspecjalizowaną i profesjonalną działalność, odznaczając się jako liderzy swoich branż: wśród klientów znajdują się producenci rolni zdobywający laury w plebiscytach, np. AgroLiga. Kolejną i przy tym bardzo zróżnicowaną grupę stanowią przedsiębiorcy. – W naszym portfelu znajdują się zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą o typowo usługowym profilu i działające na lokalnym rynku, jak i duże spółki kapitałowe – wylicza Tomasz Gromada, p. o. Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju (SBR Bank). – Klientami banku są również urzędy, instytucje państwowe i organizacje non-profit. Współpracujemy ponadto z dużą grupą konsumentów, którym pomagamy nie tylko gospodarować ich oszczędnościami i realizować transakcje, ale również spełniać marzenia o własnym mieszkaniu, remoncie czy wakacjach.
Spółdzielczy Bank Rozwoju stara się dopasowywać swoje rozwiązania do stylu i tempa życia klientów, szczególnie w kwestii usług bankowości elektronicznej. Ma temu służyć stopniowe odchodzenie od komunikacji z klientem na papierowym nośniku i za pośrednictwem poczty, a także ograniczenie tradycyjnej formy pisemnej w obsłudze kasowej. SBR Bank, jako pierwszy bank spółdzielczy z Grupy BPS, podpisał umowę z Atende S.A. na wdrożenie trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain. Rozwiązanie to pozwoli zrealizować zamierzony cel, z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa danych dotyczących klientów.

Dla samorządów i deweloperów

Poza standardową ofertą bankową, przedsiębiorcy mogą skorzystać z atrakcyjnych pożyczek inwestycyjnych oraz zróżnicowanych ofert, m.in. w zakresie depozytów, prowadzenia rachunków oraz kredytów. Spółdzielczy Bank Rozwoju zajmuje się też obsługą finansową lokalnych samorządów. W 2010 roku została nawiązana współpraca z jednym z największych deweloperów na rynku podlaskim, firmą Rogowski Development, która w trakcie tej kooperacji rozwinęła swoją działalność. Owocem tego współdziałania jest wiele atrakcyjnych inwestycji na terenie Białegostoku i Warszawy. W przypadku stolicy Podlasia są to Apartamenty Tysiąclecia, Apartamenty Zachodnia czy Bulwary Sybiraków, czyli atrakcyjne „mini-osiedla” z wydzielonymi strefami relaksu i wypoczynku i małymi pasażami handlowymi dla mieszkańców. W Warszawie dzięki współpracy z bankiem powstały Apartamenty Niedźwiedzia czy Apartamenty Syreny – budynki o podwyższonym komforcie i atrakcyjnej lokalizacji.

W trosce o pracowników…

Specyfika działalności bankowej zobowiązuje SBR Bank do ciągłego zapewniania zgodności jego funkcjonowania, z obowiązującymi przepisami prawa i standardami nałożonymi przez instytucje nadzorcze. Stąd też obowiązkiem pracowników jak i członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jest ciągłe uzupełnienie wiedzy i podnoszenie poziomu umiejętności. W tym celu Spóldzielczy Bank Rozwoju korzysta z pakietu szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Oferta dostosowana do wielkości banków i zróżnicowanych modeli ich funkcjonowania, jest rozsyłana regularnie pracownikom na stanowiskach kierowniczych, którzy decydują o skierowaniu podległych pracowników na odpowiednie szkolenie. Również sami pracownicy są uprawnieni do wnioskowania o zezwolenie na udział w szkoleniach, zgodnych z ich zakresem obowiązków oraz zawodowych zainteresowań. Ponadto bank korzysta z oferty podmiotów zewnętrznych, współpracując zarówno z organizatorami szkoleń zdalnych, jak i stacjonarnych. W ostatnich latach SBR Bank organizuje również doroczne szkolenie wyjazdowe, połączone z rekreacją i integracją pracowników. W 2019 r. w Augustowie zorganizowano szkolenie „Pełna moc w życiu i biznesie”, pozwalające na rozwój umiejętności miękkich. Ogółem w ubiegłym roku zostało przeszkolonych 145 pracowników, którzy wzięli udział w blisko 300 szkoleniach.

…ekologię

Działalność bankowa wiąże się również z wytwarzaniem dokumentacji i korespondencji, pochłaniającej zasoby papieru i materiałów eksploatacyjnych. W trosce o środowisko Spółdzielczy Bank Rozwoju wdrożył w ubiegłym roku trwały nośnik oparty o technologię blockchain. Dzięki temu, klienci banku zamiast korespondencji tradycyjnej, mogą otrzymywać dokumenty w formacie elektronicznym, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa takiej korespondencji, rozumianym jako brak możliwości ingerowania przez bank w jego treść po przekazaniu jej klientowi. Obecnie podejmowane są działania w celu wykorzystania tej technologii przy zawieraniu umów. Ponadto w 2019 roku został wdrożony elektroniczny obieg dokumentów. Dzięki temu rozwiązaniu, oryginalne dokumenty są nie tylko mniej narażone na zniszczenie lub uszkodzenie przy sporządzaniu kopii i ich bieżącym wykorzystaniu, ale również możliwy jest ich wymiana pomiędzy poszczególnymi jednostkami i pracownikami, bez konieczności tworzenia kolejnych fizycznych wersji. Przekłada się to nie tylko na szybkość i jakość obsługi, ale również na znaczący spadek zużycia materiałów eksploatacyjnych. SBR Bank dąży też do zminimalizowania produkcji odpadów w swoich placówkach oraz w centrali. W związku z tym w ubiegłym roku podjęto działania mające na celu wyeliminowanie plastikowych butelek na wodę, z których korzystali pracownicy. W placówkach zainstalowano urządzenia dystrybuujące wodę, która pobierana jest z sieci wodociągowej. Wcześniej woda poddawana jest filtrowaniu, jak również może zostać podgrzana lub nasycona dwutlenkiem węgla. Jednocześnie, pomimo dostępności jednorazowych kubków, wśród pracowników promowane jest korzystanie z naczyń wielokrotnego użytku. Dzięki przykładowi płynącemu od pracowników na stanowiskach kierowniczych, trend ten przyjął się i jest powszechnie stosowany.

…i rozwój lokalnej społeczności

Aktywność społeczna stanowi nierozerwalną część działań realizowanych przez Spółdzielczy Bank Rozwoju w obrębie lokalnej społeczności. Opiera się na budowaniu relacji ze społeczeństwem i wspieraniu jego rozwoju. Bank współpracuje z podmiotami cieszącymi się uznaniem i zaufaniem społecznym. W szczególności angażuje się w projekty z obszarów odpowiedzialnego rozwoju gospodarki, kultury i sportu. Na bieżące dofinansowanie mogą liczyć szkoły, parafie, stowarzyszenia i kluby sportowe. Wśród tych ostatnich jest m.in. Klub Sportowy Sparta 1951 z Szepietowa. Ponadto SBR Bank aktywnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w regionie, takich jak targi, dożynki oraz festyny.
– Wiemy, że warto pomagać zarówno tym, którzy tego potrzebują, jak i chcącym realizować swoje pasje. Stąd też otrzymując liczne prośby o wsparcie udzielamy go zawsze tam, gdzie może się to przyczynić do dobra i rozwoju lokalnej społeczności – podsumowuje Prezes T. Gromada.

 

(fot. 1 – SBR Bank)

(fot. 2 – SBR Bank)

(fot. 3 – SBR Bank)

(fot. 4 – Tomasz Gromada, p. o. Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju (SBR Bank))

Wydania archiwalne