Z naciskiem na jakość i estetykę inwestycji

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką należącą w całości do Gminy Miasta Opole. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się budowaniem domów mieszkalnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. Głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej skierowanej do szerokiego grona klientów, głównie zaś do średniozamożnych mieszkańców Opola i Opolszczyzny. Prawdziwe „oczko” w głowie OTBS stanowią seniorzy, dla których budowane są specjalnie wyposażone mieszkania i infrastruktura towarzysząca, pomagające w zniwelowaniu poczucia alienacji i wykluczenia społecznego.

Solidni i wiarygodni

Opolskie TBS rozpoczęło działalność 7 października 1997 roku. Obecnie w jego zasobach znajduje się 837 mieszkań, o łącznej powierzchni 40 036,98 m² oraz 26 lokali użytkowych (526,80 m²). Najnowsze zrealizowane inwestycje Spółki stanowią 4 budynki ze 115 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 5 823 m² przy ul. Kaliskiej oraz 3 budynki (102 mieszkania, 3 587 m²) przy ul. Dambonia. – Dokładamy wszelkich starań, aby Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego było postrzegane jako solidny i wiarygodny partner – przekonuje Tomasz Maciaś Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o. – W oparciu o nowe technologie i rozwiązania, tworzymy mieszkania ładne i wygodne. Oprócz rachunku ekonomicznego kładziemy szczególny nacisk na jakość i estetykę inwestycji. Dążymy do umocnienia prestiżu naszej Spółki, zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też poprzez działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców naszego regionu. Wszystkie inwestycje realizowane są w porozumieniu oraz we współpracy z zarządem Miasta Opola.

Dla młodych i seniorów

Pod patronatem Prezydenta Miasta Opola realizowany jest jeden ze sztandarowych programów Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – „Mieszkanie dla Specjalisty”. W jego ramach oferowane są komfortowe mieszkania, przeznaczone dla młodych ludzi z wysokimi kwalifikacjami. Dzięki realizacji programu w Opolu zamieszkały osoby pracujące w profesjach ważnych dla rozwoju miasta. Z uwagi na ważność kwestii starzenia się społeczeństwa, w szczególności zaś mieszkańców regionu opolszczyzny, w dniu 30 marca 2018 roku została zawarta umowa w oparciu o kredytowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), na współfinansowanie inwestycji dedykowanej seniorom pod nazwą „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu, przy ul. Dambonia 3″. Powstały trzy budynki ze 102 mieszkaniami jedno- i dwupokojowymi. Wszystkie budynki dysponują windami oraz specjalnymi pochwytami dla osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania zostały wyposażone w taki sposób, aby osoba starsza mogła z nich korzystać jak najdłużej, bez konieczności wsparcia ze strony osób trzecich. W każdym z budynków, w celu integracji mieszkańców, urządzono świetlicę do wspólnego przebywania. Są to miejsca, w których często organizuje się spotkania pomagające w zniwelowaniu poczucia alienacji i wykluczenia społecznego. W świetlicach seniorzy mogą również spotykać się z bliskimi, często licznie przyjeżdżającymi z odległych miejscowości. Zaletą osiedla jest również bezpieczny teren spacerowy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, co zapewnia każdemu z mieszkańców możliwość codziennego kontaktu z przyrodą. Zagospodarowany i zadbany teren zielony, bez progów i barier architektonicznych, wyposażono w liczne ergonomiczne ławeczki. Znajduje się tu także parking dla seniorów i gości. Osiedle ma dobre skomunikowanie z centrum miasta: w pobliżu jest przystanek autobusowy umożliwiający seniorom korzystanie z bogatej oferty kulturalnej Miasta Opola. Mają oni ponadto łatwy dostęp do sklepów, apteki, przychodni lekarskiej i kościoła.

Między Opolem i Wójtową Wsią

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma w swoich najbliższych planach realizację kolejnych dwóch inwestycji. W ramach pierwszej, która zostanie zrealizowana przy ul. Oleskiej, powstaną 53 mieszkania pod wynajem o zróżnicowanym metrażu: od 29-40 m² (15 lokali), 40-60 m² (26 mieszkań) oraz 12 lokali o metrażu przekraczającym 60 m². Lokale bedą wykonane w podwyższonym standardzie „pod klucz”. Pod budynkiem powstanie ponadto parking podziemny. – Zakładamy wynajem mieszkań przez okres minimum pięciu lat, potem będzie możliwość ich wykupu na własność. Dopuszczamy również opcję spłaty bardziej rozłożonej w czasie, np. wliczanej do czynszu – informuje Prezes T. Maciaś. Inwestycja przy ul. Oleskiej ma być zakończona na jesieni bieżącego roku. W podobnym terminie planowane jest również oddanie do użytku pięciu trzykondygnacyjnych budynków na terenie pomiędzy Wójtową Wsią a Winowem. Powstanie w nich łącznie 156 mieszkań. 28 z nich będzie miało powierzchnię do 32 m², kolejnych 48 ma dysponować 44 m² powierzchni, zaś 64 lokale, mają mieć około 55 m² powierzchni. Pozostałych 16 mieszkań będzie dysponowało największą powierzchnią do 65 m². Wszystkie lokale przeznaczono na wynajem w formule OTBS. Potencjalny najemca musi spełniać określone kryteria dochodowe, oprócz tego konieczna będzie partycypacja finansowa w wysokości 25-30% kosztów budowy danego lokalu. Srodki te mają być zwracane najemcy po podjęciu przez niego decyzji o wyprowadzce. Dwie nowe inwestycje będą zrealizowane w oparciu o kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nie tylko budowa mieszkań

Opolskie TBS nie ogranicza się jedynie do swojej działalności statutowej. Na bieżące wsparcie może liczyć Klub Seniora TOBUS. Spółka przekazuje m.in. środki na wyposażenie sal integracyjnych dla seniorów. Otrzymali oni również nieodpłatnie koszulki, wykorzystywane w czasie Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowej Seniorów. Szczególna troska o ludzi starszych i niepełnosprawnych została dostrzeżona. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, przyznał Opolskiemu TBS nagrodę „Budowa roku Opolszczyzny 2019”, za inwestycję pn. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu, przy ul. Dambonia 3″. Z kolei w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego, Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uplasowało się na wysokim 4. miejscu. Wieloletnim organizatorem Rankingu jest redakcja „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

(fot. 1 – Opolskie TBS)

(fot. 2 – Opolskie TBS)

Wydania archiwalne