Z efektem synergii

Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu świadczy przewozy komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz sąsiadujących z nim gmin. Dzięki bliskiemu współdziałaniu z Gminą Opole, Spółka stała się nowoczesnym i innowacyjnym przewoźnikiem stawiającym na zwiększanie komfortu i bezpieczeństwa podróży, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej dbałości o jakość środowiska.

Kompleksowa modernizacja

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, MZK Sp. z o.o. zrealizowała wspólnie z Gminą Opole projekt na łączną kwotę 120 mln zł, pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”. Zadanie to obejmowało m.in. kompleksową modernizację zajezdni autobusowej, lokującą wszystkie elementy zaawansowanej infrastruktury oraz właściwe jej systemy i procesy na najwyższym poziomie technicznym i ekologicznym. – Eksploatacja, serwisowanie i obsługa autobusów w nowym układzie umożliwiły znaczną redukcję emisji i optymalizację zużycia energii, które były kręgosłupem wszystkich projektowanych rozwiązań – podkreśla Tadeusz Stadnicki Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Opolu. – Cyfryzacja procesów zarządzania flotą oraz nowoczesne algorytmy modelowania rozwiązań w systemie komunikacyjnym w sytuacjach niestandardowych, to kolejne ważne elementy wdrożonych systemów informatycznych, które pozwoliły na wzmocnienie efektywności wykorzystania posiadanego potencjału technicznego.

Nowoczesny tabor

Zasadniczym i najbardziej odczuwalnym efektem intensywnych zmian dla mieszkańców miasta i sąsiadujących z nim gmin, był zakup 61 autobusów niskoemisyjnych. Dzięki tej transakcji, obecnie aż 70% floty liczącej 94 pojazdy spełnia najwyższe normy Euro6, a niemal wszystkie pozostałe Euro5 EEV. Z kolei kolejne inwestycje: w system elektronicznej obsługi pasażerów, wielokanałową dystrybucję biletów, łącznie z biletem elektronicznym i możliwością dynamicznego kształtowania taryf oraz prezentację informacji pasażerskiej na wielu platformach, przesądziły o nowej jakości w dostępie i możliwościach korzystania z komunikacji miejskiej w Opolu.

Węzły, centra przesiadkowe i … autobusy elektryczne

Najbliższa przyszłość to dostosowywanie systemu do istotnych zmian infrastrukturalnych wynikających z prowadzonych kluczowych dla układu transportowego miasta inwestycji (budowa węzłów i centrów przesiadkowych, centrum usług publicznych, obiektów sportowych i infrastruktury drogowej oraz ITS). To również inwestycja na kwotę 20 mln zł., realizowana wspólnie z Miastem, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Elektromobilne Opole”. Dzięki temu przedsięwzięciu już wkrótce na ulice Stolicy Polskiej Piosenki wyjadą autobusy elektryczne, wpisujące się w rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w mieście. – Potwierdzeniem poprawności dokonanych wyborów, a tym samym ich akceptacji przez mieszkańców jest trwały, rosnący trend liczby pasażerów i jego historyczne, najwyższe od kilku lat pułapy wykazujące w 2019 roku 5% wzrost. Równie dynamicznie wzrasta wielkość pracy przewozowej, a do obsługi komunikacyjnej zostały dołączone kolejne dwie gminy. Na poprawę efektywności ekonomicznej systemu wpływ niewątpliwie miał również najwyższy od kilku lat poziom przychodów ze sprzedaży biletów przy utrzymaniu niskich cen. Cieszy nas również wysokie, 3. miejsce zajęte przez Spółkę w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej za rok 2020 – podsumowuje Prezes T. Stadnicki.

(fot. 1 – MZK Opole)

Wydania archiwalne