Gospodarni i konkurencyjni

Z BEATĄ ŚLĘZAK, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu, rozmawia Bogdan Leszczorz

– Dostojny Jubileusz 55-lecia istnienia kierowanej przez Panią Spółdzielni oraz przyznany w październiku tytuł „Grand Prix – Lider X-lecia programu Dobra Spółdzielnia” – mimo pandemii COVID-19, bieżący rok nie należał chyba do najgorszych?

– Każda nagroda nie tylko cieszy, ale również buduje i mobilizuje do dalszej pracy na rzecz mieszkańców. Pomimo pandemii koronawirusa założenia tegorocznego planu będą niemal w całości zrealizowane. Żałuję jedynie, że z oczywistych powodów nie mogły się odbyć imprezy okolicznościowe uświetniające nasz jubileusz, które zaplanowaliśmy wspólnie z władzami Miasta Bolesławiec.

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” kładzie duży nacisk na podnoszenie standardu i komfortu zamieszkiwania. W czym przejawiają się podejmowane przez Państwa działania?

– Dbałość o posiadane zasoby nie sprowadza się wyłącznie do modernizacji i bieżących remontów budynków mieszkalnych i ich otoczenia. Z myślą o rekreacji mieszkańców, w tym dzieci oraz seniorów, w najbliższych latach planowana jest kontynuacja zagospodarowywania terenów między budynkami, m.in. budowa nowych, ogrodzonych placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych oraz rewitalizacja zieleni. Konsekwentnie realizowana strategia naszego rozwoju zakłada, że wszystkie podejmowane działania realizowane są z myślą o budowaniu więzi społecznych, integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, będącej sercem każdej spółdzielni.

– Jako największa spółdzielnia mieszkaniowa w Bolesławcu, jesteście również Państwo prekursorem działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej swoich zasobów. Jakie przyniosło to efekty?

– Nasza spółdzielnia rozpoczęła proces termomodernizacji zasobów już dwie dekady temu, bo w 2000 roku. Efekty tych działań są wielopoziomowe, tj. ekonomiczne – znacznie zmniejszone koszty zużycia ciepła, co było celem priorytetowym, a także wizualne i estetyczne – zadbane, odnowione elewacje budynków poprawiają niewątpliwie atrakcyjność naszego miasta oraz zadowolenie mieszkańców, o które zabiegamy każdego dnia.

(fot. 1 – Beata Ślęzak, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”)

Wydania archiwalne