Stawiamy na rozwój

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie, tegoroczny laureat Grand Prix ogólnopolskiego programu Dobra Spółdzielnia, zakłada zmianę dotychczasowego profilu swojego działania. Dzięki zrealizowanej w 2019 roku sztandarowej inwestycji, którą jest ośmiopiętrowy budynek mieszkalno-biurowy w sercu Muranowa, Pierwsza Wojskowa SM zamierza kontynuować podjęty kierunek i zmienić profil działania z typowo eksploatacyjnej na eksploatacyjno-inwestycyjną.

Apartamentowiec na początek

Koncepcja zmiany profilu działania Spółdzielni zakładająca budowę nowych budynków mieszkalnych, pojawiła się już w 2015 roku. Proces inwestycyjny został rozpoczęty w marcu 2017 roku, a w listopadzie 2019 roku został oddany do użytku nowy apartamentowiec o układzie kaskadowym przy ul. Pawiej 73. W budynku znajduje się 76 funkcjonalnych lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu od około 35 m² do ponad 83 m², na parterze zaś została usytuowana część biurowa (znalazła się tam nowa siedziba Zarządu i administracji Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej). W dwukondygnacyjnej podziemnej hali garażowej dostępny jest parking przeznaczony dla mieszkańców oraz częściowo dla pracowników PWSM. – Obecnie zasoby naszej Spółdzielni obejmują 41 budynków, w których znajduje się 2858 mieszkań o łącznym metrażu wynoszącym ponad 120 tys. m² – wylicza Antoni Chełmiński Prezes Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. – Ponadto Spółdzielnia dysponuje 18 lokalami użytkowymi wykorzystywanymi jako sklepy, lokale usługowe i biurowe o powierzchni użytkowej 1874 m2 oraz 69 garażami o łącznej powierzchni 1142 m2.

Idziemy w górę!

Najbliższe plany Zarządu Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej zakładają jej dalszy rozwój. Jednym z pomysłów na powiększenie dotychczas posiadanych zasobów mieszkaniowych, jest realizacja koncepcji nadbudowy wybranych budynków zrealizowanych w latach 60. minionego wieku. Prezes A. Chełmiński widzi wymierne korzyści takich działań: – Z jednej strony taka dobudowa przyczyni się do zwiększenia liczby mieszkań w już istniejących budynkach, z drugiej zaś – czysto ekonomicznej – wpłynie na obniżenie ich kosztów eksploatacyjnych, choćby poprzez zmniejszenie udziałów w nieruchomości wspólnej.

(Pierwsza Wojskowa SM_fot. 1 – ul. Pawia 73)

Wydania archiwalne