Z KRANU…NA ZDROWIE!!!

…czyli kolejna, jubileuszowa czyli X edycja Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji organizowana przez Strefę Gospodarki.

Minione dziesięć lat to tysiące godzin pracy, dziesiątki tysięcy zaangażowanych w nią ludzi i miliardy złotych nakładów w inwestycje i modernizacje. Ostatnia dekada mocno zmieniła sytuację w branży wod-kan w naszym kraju. Olbrzymie inwestycje z wielkim wsparciem funduszy europejskich, otwarcie na świat, wiedzę, nowinki techniczne spowodowało, iż polskie przedsiębiorstwa nie mają się czego wstydzić w porównaniu do zagranicznych partnerów.
Strefa Gospodarki ponownie zajrzała troszkę głębiej analizując tak kwestie techniczne, nakłady inwestycyjne, inwestowanie w wiedzę jak i udział każdej z firm w kształtowaniu świadomości ekologicznej i życiu lokalnych społeczności. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z czołową dziesiątką tegorocznej edycji Rankingu – po raz pierwszy zdarzyło się, iż mamy dwóch liderów jednak każde z przedstawionych przedsiębiorstw to jego zwycięzcy – serdecznie gratulujemy!!!

Stanisław Drzewiecki, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.:

Łatwiej się zdobywa szczyty, niż broni zdobytego miejsca. Dlatego też utrzymanie się w pierwszej trójce rankingu to dla nas duża satysfakcja. Ten wynik cieszy zwłaszcza wobec specyfiki warunków, w których teraz działamy. Mając na uwadze naszych odbiorców, działamy w myśl zasady – „rozwój wszystkim – stagnacja niczym”. Szukamy wciąż nowych wyzwań, które mają poprawić komfort życia mieszkańcom. W tym roku jakość i efektywność naszych usług oceniamy poprzez porównanie do wskaźników benchmarkingowych. Tworzymy plany i wdrażamy je w życie, aby tę efektywność i jakość poprawiać. Pomocne są w tym metody zarządzania procesowego według metodologii Lean Management. Znakiem naszego działania jest utrzymywana przez 9 lat na tym samym poziomie (z jedną obniżką o 7%), cena za wodę i ścieki i prognoza jej utrzymania na kolejne 3 lata.

 

Piotr Niemiec, Prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

Bardzo cieszy nas fakt zajęcia 4. miejsca w rankingu przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. Efektem długofalowego myślenia o systemie produkcji i dostarczaniu wody jest to, że dziś zabrzanie nie martwią się ani o jakość wody, ani o jakość świadczonych przez nas usług. Ostatnie 15 lat to okres wielkich przedsięwzięć w nowoczesną technologię i poprawę gospodarki ściekowej (ponad 500 mln zł na inwestycje oraz 139 mln zł na remonty), a płynąca w zabrzańskiej sieci woda spełnia najwyższe normy. W ubiegłym roku stanęliśmy w obliczu nowych wyzwań. W tych trudnych warunkach zachowujemy gotowość i ciągłość dostaw wody oraz zapewniamy bezpieczeństwo sanitarne. Nasze wysiłki dostrzegane są na forum krajowym, o czym mogą świadczyć pozyskiwane przez firmę tytuły np.: Godło Teraz Polska czy Przedsiębiorstwo Fair Play.

 

Janusz Karwot, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku:

Od wielu lat Rybnickie Wodociągi realizują działania zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, jak i  gospodarki obiegu zamkniętego oraz szeroko propagowaną ideą Green Deal. Warto pamiętać, że na całym świecie zaledwie 2% gromadzonych i przetwarzanych ścieków jest ponownie wykorzystywanych, m.in. w energetyce zawodowej czy rolnictwie. Zagospodarowanie osadów ścieków to kluczowy problem, z którym zmierzyć się muszą w najbliższym czasie kraje Unii Europejskiej. Te oraz inne problemy staramy się przybliżać swoim odbiorcom usług w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, w kampaniach informacyjnych dla mieszkańców, jak i realizując innowacyjne projekty wdrażane dzięki wsparciu funduszy unijnych, a mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

1. Katowickie Wodociągi S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
3. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
4. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
5. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
6. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
7. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” w Jeleniej Górze
10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Wyróżnienia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku

Wydania archiwalne