Ciepłownicy trzymają się mocno!

Pomimo panującej pandemii koronawirusa, kolejna odsłona Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony firm reprezentujących branżę ciepłowniczą w Polsce. W tym roku, poza przedsiębiorstwami biorącymi udział w każdej jego edycji, swoje aplikacje przesłały również PEC-e, które zdecydowały się przystąpić do rywalizacji po raz pierwszy. Jak co roku przy ocenie krajowych przedsiębiorstw energetyki cieplnej braliśmy pod uwagę cały zakres zmiennych: od danych technicznych, poprzez politykę kadrowo-szkoleniową, na współpracy z lokalnymi społecznościami i wspieraniu inicjatyw z zakresu CSR skończywszy. Tegorocznym zwycięzcą Rankingu okazało się Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, które nieznacznie wyprzedziło wiceliderów zestawienia, czyli MEC Koszalin i gdański GPEC. Miejsce na podium potwierdził również lubelski LPEC, dzieląc je z ciepłownikami z Radomia i Olsztyna. Godnymi odnotowania są również: utrzymanie 4. lokaty przez PEC w Gnieźnie oraz udany powrót do zestawienia zabrzańskiego ZPEC. Wszystkim przedsiębiorstwom z czołowej 10. oraz firmom wyróżnionym serdecznie gratulujemy, życząc wytrwałości w realizacji celów ekonomicznych w niepewnych czasach oraz wyłącznie ujemnych temperatur w kolejnym sezonie grzewczym!!!sezonie grzewczym! w niepewnych czasach oraz wyłącznie ujemnych temperatur w kolejnym okresie grzewczym!!!

Wypowiedzi Laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2021.

Piotr Staśkiewicz, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.:

Jest nam niezmiernie miło, że kapituła konkursu po raz kolejny uplasowała nasze przedsiębiorstwo na wysokim miejscu. Czwarta lokata w rankingu, trzeci rok z rzędu, oznacza, że nasza firma ugruntowała swoją pozycję wśród najlepszych i największych przedsiębiorstw energetycznych. Jest to dowód, że spółka rozwija się prawidłowo, a wyznaczone cele są konsekwentnie realizowane. Nie byłoby tego sukcesu bez świetnie zorganizowanej i wykształconej załogi. To pracownicy są największą wartością firmy i to im dedykuję to osiągnięcie. Liczę, że w kolejnych latach gnieźnieński PEC utrzyma swoje miejsce na szczycie najlepszych krajowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, dlatego też w dalszym ciągu będziemy dbać o jak najlepszy wizerunek firmy i angażować się w akcje lokalne wspierające tutejszą społeczność.

Lesław Złotorowicz, Prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.:

Jesteśmy dumni z 5. miejsca w rankingu. To przede wszystkim zasługa naszych pracowników, którym należą się wyrazy uznania. To wynik konsekwentnej polityki Spółki w kwestii ciepła systemowego oraz pozyskiwania dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 2021 roku zostanie zakończony projekt „Modernizacja sieci ciepłowniczej w Zabrzu – przebudowa sieci z kanałowej na preizolowaną” (2,24 km sieci ciepłowniczej). W 2020 roku zakończono projekt „Uciepłownienie centrum Zabrza w obrębie: Elektrociepłowni Fortum Zabrze S.A., ul. Wolności, Bytomskiej i Powstańców Śląskich w tym osiedle Zandka – Etap III i IV” (1,57 km sieci ciepłowniczej). W 2020 roku rozpoczęto największy z projektów „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Inwestycja planowana na lata 2020-2023 będzie polegać na budowie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Helenka oraz Rokitnica. Łączny koszt inwestycji to 55,223 mln zł, a kwota dofinansowania to 20,844 mln zł.

Jerzy Woźniak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim:

Rok 2020 był kolejnym, trudnym dla ciepłownictwa z powodu wysokich temperatur w sezonie grzewczym oraz panującej pandemii. Osiągnięcie wyników techniczno-ekonomicznych na zadowalającym poziomie wymagało wiele wysiłku, szczególnie w oszczędnym gospodarowaniu zasobami. Z satysfakcją przyjęliśmy fakt znalezienia się na 7. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Staramy się ciągle modernizować system ciepłowniczy, aby był sprawniejszy, ekonomiczniejszy i efektywniejszy. Nieustannie inwestujemy i modernizujemy nasze instalacje dzięki pozyskanym dotacjom z UE. Corocznie włączamy do naszej sieci nowych odbiorców. Jest to zasługa całej załogi, której dziękuję za wytrwałość i zaangażowanie.

Jarosław Belkiewicz, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim:

Obecnie Spółka zakończyła budowę największej inwestycji w jej historii pn. „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”, prowadzonej we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wdrożona do eksploatacji elektrociepłownia wytwarza zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło systemowe. Wierzę, że to dobry plan, gdyż w dzisiejszych czasach wytwarzanie ciepła nie może stanowić jedynej podstawy działalności przedsiębiorstwa energetycznego. Jako spółka komunalna dbamy również o mieszkańców Miasta. W naszym rozumieniu odbiorcy powinni mieć świadomość, że kupując od nas ciepło, płacą za ten produkt korzystną cenę. Dlatego też, dzięki racjonalnym inwestycjom i przemyślanej gospodarce w przedsiębiorstwie, w ostatnich kilku latach nie podnosiliśmy cen ciepła.

Tomasz Nita, Prezes Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej „RADPEC” S.A.

Trzecie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej to dla RADPEC’u wielkie wyróżnienie. Cieszy mnie tym bardziej, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, nasza pozycja na ogólnopolskim rynku ciepłowniczym poprawiła się. Jestem bardzo dumny, że zostaliśmy docenieni przez Kapitułę Konkursu. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach i nadal, wraz z moimi współpracownikami, zamierzamy doskonalić jakość świadczonych przez nas usług. Już teraz inwestujemy w nowoczesne, maksymalnie bezpieczne i ekonomiczne technologie, aby zapewnić mieszkańcom Radomia pewne i ekologiczne ciepło. Zmieniamy się z wielu powodów. Po pierwsze musimy opierać naszą działalność na stale zaostrzających się krajowych i unijnych przepisach, ale przede wszystkim zmieniamy się, ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo naszych odbiorców nie jest nam obojętne.

Wydania archiwalne