Jesteśmy otwarci na nowe pomysły

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką należącą do Gminy Miasta Opola. Od ponad dwudziestu lat zajmujemy się budowaniem mieszkań, głównie dla mieszkańców Opola i Opolszczyzny. Dokładamy wszelkich starań, aby Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego było postrzegane jak solidny i wiarygodny partner.

W oparciu o nowe technologie i rozwiązania, tworzymy mieszkania ładne i wygodne. Oprócz rachunku ekonomicznego kładziemy nacisk na jakość i estetykę naszych inwestycji. Naszym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej kierowanej do szerokiego grona Klientów. Dbamy również o środowisko – wszystkie budynki korzystają z ciepła wody i ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej. Przy inwestycjach staramy się zagospodarowywać tereny zielone i realizować nowe nasadzenia drzew.

W ramach realizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Opola programu – „Mieszkanie dla Specjalisty”, młodym osobom z wysokimi kwalifikacjami, pracującymi w profesjach uznanych przez Miasto Opole za kluczowe dla jego rozwoju, oferujemy komfortowe mieszkania. Dzięki realizacji programu w naszym mieście zamieszkały osoby pracujące w zawodach medycznych oraz inżynierowie elektrycy, mechanicy i informatycy.

(fot.1 – Opolskie TBS)

Zrealizowaliśmy również inwestycję dedykowaną osobom w wieku senioralnym, dla których powstało pozbawione barier architektonicznych osiedle ze 102 wygodnymi mieszkaniami. Mieszkania zostały wybudowane oraz wyposażone w taki sposób, aby osoba starsza mogła z nich korzystać jak najdłużej, bez konieczności wsparcia ze strony osób trzecich. W każdym z budynków, w celu integracji mieszkańców urządzono świetlicę do wspólnego przebywania, gdzie często organizowane są spotkania senioralne pomagające w zniwelowaniu poczucia alienacji i wykluczenia społecznego. W świetlicach Seniorzy mogą również spotykać się z bliskimi, często licznie przyjeżdżającymi z odległych miejscowości. Inwestycja znalazła i nadal znajduje uznanie, czego dowodzi m.in. lista 50 nowych wniosków na najem mieszkania senioralnego.

(fot.2 – Opolskie TBS)

Dla seniorów przewidzieliśmy również zadbany, pozbawiony barier architektonicznych teren zielony.

(fot.3 – Opolskie TBS)

Na niezagospodarowanym przez ostatnie lata, leżącym w centrum miasta terenie, powstał efektowny budynek z 53 mieszkaniami i lokalami usługowymi na parterze. Miejsca postojowe zlokalizowane są w podziemnej części budynku. Niemal każde mieszkanie posiada loggię lub balkon a do części lokali usytuowanych na parterze przynależą ogródki.

Dzięki realizacji wyżej opisanej inwestycji znacząco zmieniliśmy przestrzeń w pobliżu Uniwersytetu Opolskiego a budynek wzniesiony jako plomba mieszkaniowa znajduje uznanie wśród mieszkańców naszego miasta.

(fot.4 – Opolskie TBS)

Niektórzy z naszych Klientów skorzystali z autorskiego programu OTBS „Moje Mieszkanie”, który gwarantuje po pewnym czasie użytkowania przeniesienie własności mieszkania z Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na lokatora lub osobę wskazaną przez niego, zgodnie z zasadami systemu. W tym celu OTBS zawiera z użytkownikiem umowę użytkowania lokalu mieszkalnego na czas określony, tj. na 15, 20 lub 25 lat. Użytkownik wnosi kwotę wkładu początkowego. Następnie, w czasie użytkowania lokalu mieszkalnego, uiszcza miesięczne opłaty z tytułu użytkowania. Po upływie okresu obowiązywania umowy, własność lokalu przenoszona jest na użytkownika. Z programów „Moje Mieszkanie” skorzystali mieszkańcy trzech kolejnych inwestycji mieszkaniowych Spółki, w tym wspomnianej powyżej.

W związku z dynamicznym rozwojem Miasta Opola, podjęto decyzję o budowie kolejnych 300 mieszkań. Wśród źródeł finansowania inwestycji przewidziano dofinansowanie ze środków rządowych (złożono już wnioski), co znacząco wpłynie na obniżenie stawek czynszu za 1 m2 użytkowy powierzchni mieszkania dla mieszkańców nowych zasobu, zwiększając tym samym dostępność dla najemców.

Dla mieszkańców naszych nowych osiedli, Miasto Opole złoży również stosowne wnioski o dopłaty do czynszu – zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

(fot.5 – Opolskie TBS)

Dążymy do umocnienia prestiżu naszej Spółki, zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też poprzez działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców naszego regionu.

Jesteśmy dynamicznym zespołem ludzi otwartych na wprowadzanie zmian oraz nowe pomysły i sugestie pomocne w doskonaleniu naszych usług i rozszerzaniu oferty.

Naszym Klientom staramy się zagwarantować usługi o wysokim poziomie jakości.

Wydania archiwalne