MPO Warszawa z największą instalacją w Polsce!

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie („MPO Warszawa”) to nie tylko jeden z liderów na polskim rynku zagospodarowania odpadów, ale także firma łącząca nowoczesne podejście do biznesu z 90-letnią historią. Odpowiadając na wyzwania stołecznego rynku odpadów, których ilość – tak, jak na całym świecie – rośnie z roku na rok, Spółka realizuje aktualnie jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Warta ponad 1,6 mld zł netto rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”), ma ustabilizować ceny wywozu odpadów w Warszawie oraz zapewnić energię i ciepło dla kilkunastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych.

Obecnie MPO Warszawa obsługuje łącznie ponad 26 tys. punktów odbioru odpadów komunalnych, opróżniając ponad 70 tys. pojemników i kontenerów. Codziennie 122 nowoczesne, bezpylne śmieciarki, które spełniają wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, wykonują średnio 180 tras po Warszawie. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu firmą, każdy odebrany kilogram odpadów jest ewidencjonowany i trafia do właściwych instalacji w celu dalszego zagospodarowania.

Należąca do Miasta Stołecznego Warszawy Spółka oferuje przede wszystkim usługi kompleksowego gospodarowania odpadami. W jej zasobach znajdują się 3 bazy magazynowo-transportowe w stolicy, a także 3 instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Jedną z nich jest właśnie ZUSOK – instalacja termicznego przetwarzania odpadów, której obecne moce przerobowe wynoszą ok. 40 tys. ton odpadów rocznie. To niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że warszawiacy produkują ponad 760 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.

Właśnie dlatego, w trosce o większą stabilizację cen wywozu odpadów w stolicy, MPO Warszawa rozpoczęła prace nad inwestycją rozbudowy i modernizacji ZUSOK. Projekt ten wpisuje się w długofalowy plan rozwoju Spółki i jest jego bardzo ważnym elementem, a po jego zakończeniu, Warszawa dysponować będzie największą i najefektywniejszą instalacją do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce, a także – jedną z największych w Europie.

Aktualnie na terenie inwestycji, która ma zostać oddana do użytku do 2024 roku, trwają niezbędne prace przygotowawcze przed rozbudową, w tym montaż prefabrykowanej żelbetowej konstrukcji wsporczej pod chłodnie wentylatorowe. Zamontowana konstrukcja składa się z 8 prefabrykowanych stoposłupów (o wadze 9,2 ton każdy), a łączna waga całej tej konstrukcji to ponad 70 ton.
Dużym wyzwaniem dla miejskiej Spółki było samo przygotowanie tak wielkiej inwestycji infrastrukturalnej. Kluczowym elementem tych działań było pozyskanie pełnego finansowania wartej ponad 1,6 mld zł netto rozbudowy Zakładu Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku. Zagwarantowała je umowa umowa z Bankiem Pekao S.A. i PEKAO TFI S.A., która została podpisana pod koniec minionego roku. Kolejnym kamieniem milowym dla projektu był wybór generalnego wykonawcy, którym została firma POSCO Engineering & Co. Ltd.

Fundamentem misji MPO Warszawa jest troska o środowisko naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać odpady w sposób możliwie najbardziej ekologiczny – kierując je do recyklingu lub przetworzenia na surowce czy energię. Działania te wpisują się w strategię Warszawy, dążącej do tego, by stawać się miastem coraz bardziej zielonym i neutralnym klimatycznie. Nie może zatem dziwić, że podstawą inwestycji będzie zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań, dających gwarancję całkowitego bezpieczeństwa i neutralność obiektu dla ludzi oraz otoczenia. Projekt zrealizowany zostanie w oparciu o najlepsze dostępne technologie w standardzie BAT (z ang. „Best available technology”).

Co szczególnie ważne, w aktualnej sytuacji na rynku zmagającym się z dynamicznym wzrostem cen, wybudowanie poważnej instalacji miejskiej stwarza wreszcie konkurencję dla prywatnych firm i będzie mieć decydujący wpływ na kształtowanie kosztów zagospodarowania odpadów. Zakład bowiem nie tylko pomoże ograniczyć ilość składowanych na wysypiskach odpadów, ale będzie też produkował energię w kogeneracji. Oznacza to, że w skali roku przekształci w prąd i ciepło ponad 300 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, wytwarzając energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

Jako Spółka nowoczesna i stawiająca na rozwój, MPO Warszawa zadbała także, by obiekt na Targówku pełnił ważną funkcję rekreacyjną oraz edukacyjną dla mieszkańców stolicy. Na jego terenie funkcjonować będzie m.in. ścieżka edukacyjna oraz Centrum Informacyjne, które będzie źródłem informacji na temat inwestycji na każdym etapie jej zaawansowania.

(fot. 1 – MPO Warszawa)

Wydania archiwalne