Tworzymy nową jakość

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TORWAR” w Warszawie konsekwentnie powiększa swoje zasoby. W ciągu 30. lat ich powierzchnia użytkowa wzrosła ze 120, do prawie 180 tys. m², a po zrealizowaniu programu inwestycyjnego zasoby przekroczą 200 tys. m². 15 września 2021 roku wmurowano kamień węgielny w realizowanej obecnie inwestycji przy ulicy Górnośląskiej 13. W budynku, który zostanie oddany do użytku w połowie 2022 roku, znajdzie się m.in. nowa siedziba SBM „TORWAR”.

Bezpieczeństwo i energooszczędność

Obecnie Spółdzielnia zarządza 11,5 ha gruntów oraz 59 budynkami z 3292 lokalami mieszkalnymi i 76 użytkowymi. Ponadto posiada 460 miejsc postojowych w garażach podziemnych, 350 na urządzonych parkingach naziemnych i około 100 na parkingach społecznych. – Termomodernizacji poddaliśmy wszystkie tego wymagające budynki – mówi Ryszard Mikołajczyk Prezes Zarządu SBM „TORWAR” w Warszawie. – Zmodernizowane zostały wszystkie instalacje ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji wraz z opomiarowaniem, natomiast gazowe poddano polimeryzacji czyli uszczelnieniu. Sukcesywnie wymieniane są windy. Wszystkie budynki zostały wyposażone w instalacje umożliwiające korzystanie z usług telewizji kablowych i dostęp do internetu. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, powstała koncepcja połączenia ochrony fizycznej z monitoringiem. Został stworzony system polegający na połączeniu monitoringu wizyjnego (kamery, rejestratory, instalacje) i przesyłaniu danych do Centrum Monitoringu, uruchomieniu numeru alarmowego czynnego całą dobę oraz na podejmowaniu interwencji przez patrol agencji ochrony.
Sukcesywnie wprowadzane są nowe energooszczędne technologie i materiały: budynki wyposażono w system efektywnego zarządzania energią cieplną BES, umożliwiający optymalizację zużycia energii cieplnej. Na realizację przedsięwzięć Spółdzielnia nie zaciąga kredytów bankowych poszukując innych źródeł finansowania, którymi są m.in. środki uzyskane ze świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”) czy odszkodowania wynikające z ubezpieczonego majątku.

By nikt nie czuł się samotny

SBM „TORWAR” realizuje misję społeczną i oświatowo-kulturalną w klubach „Panorama” i Wzajemnej Pomocy „AS”. Mieszkańcy mogą skorzystać z szerokiej oferty zajęć, spotkań, warsztatów i wycieczek. W obu klubach, przy współpracy z urzędem gminy, prowadzona jest również działalność socjalno-pomocowa. Polega ona na niesieniu pomocy sąsiedzkiej, załatwianiu różnych spraw osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, pośredniczeniu w realizacji usług opiekuńczych oraz rozwiązywaniu problemów prawnych i sąsiedzkich.

Wydania archiwalne