KATOWICKA 65-LATKA. PIĘKNY JUBILEUSZ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

KATOWICKA 65-LATKA. PIĘKNY JUBILEUSZ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2022 roku obchodzi jubileusz 65-lecia działalności. Jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych na terenie województwa śląskiego, zaliczając się równocześnie do grona największych i najlepiej ocenianych spółdzielni w kraju.

Skromne początki

Została zarejestrowana 24 września 1957 r. z inicjatywy 19 osób – pracowników katowickiego Biura Projektów Budownictwa Miejskiego „Miastoprojekt”, którzy postanowili nie czekać na przydział mieszkań komunalnych czy zakładowych lecz wybudować mieszkania dla siebie i swoich bliskich w ramach powołanej w tym celu spółdzielni mieszkaniowej. W ciągu swej 65-letniej historii Spółdzielnia rozwijała się dynamicznie wpływając w niebagatelnym stopniu na obecny kształt zabudowy i wizerunek stolicy Śląska.

Obecnie…krajowa czołówka

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ze względu na wielkość zarządzanych zasobów mieszkaniowych – 346 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 3 domki jednorodzinne, 737 garaży wolno stojących i 26 wolno stojących pawilonów handlowych i ilości zrzeszonych członków – ponad 19 tys. – zalicza się do największych spółdzielni w kraju, a na południu Polski, w tym na Śląsku, pozostaje największą. W mieszkaniach zarządzanych przez KSM zamieszkuje około 1/7 obywateli miasta Katowice. Jednak nie tylko wielkość, ale również jakość zarządzania Spółdzielni każe klasyfikować ją jako jedną z czołowych w kraju. Dowodem na to jest szereg wyróżnień w programie „Dobra Spółdzielnia”, tytuły Lidera Rynku i Eurolidera w dziedzinie zarządzania nieruchomościami czy przyznanie Wielkiej Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa.

Współtworzyła obraz Katowic

Wiele budynków wielorodzinnych zbudowanych przez spółdzielnię wpisało się one na stałe w pejzaż miasta, jak np. 24-ro kondygnacyjny HPR-owiec przy ul. Sokolskiej czy cztery „Gwiazdy” również 24-ro kondygnacyjne. Od ponad 65 lat Spółdzielnia wzbogaca swój majątek, zapewniając przy tym dobre warunki zamieszkiwania i wypoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy osób stolicy aglomeracji śląskiej. Spółdzielnia swą działalnością przyczyniła się do powiększenia liczby stałych mieszkańców.

…i ciągle go tworzy

KSM skupia się nie tylko na zarządzaniu istniejącymi zasobami, ale stale się rozwija podejmując trud realizacji nowych inwestycji. W ostatnich latach katowiccy spółdzielcy wybudowali nowe budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne w atrakcyjnych lokalizacjach m.in.: na Osiedlu Zawodzie przy Bulwarach Rawy, na osiedlu Ściegiennego – zespół mieszkaniowy „Zielony Zakątek”, w południowej części Katowic – „Osiedle Świerkowe” złożone z 25 domów 1-rodzinnych, czy też 4-budynkowe osiedle mieszkaniowe p.n. „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw” położone w Dolinie Trzech Stawów. Ta ostatnia inwestycja to kolejna „architektoniczna perełka”, która została zrealizowana z materiałów wysokiej jakości. Jej oryginalny kształt nawiązuje do „fal na stawie” i pełną infrastrukturą zapewniającą wysoki komfort zamieszkiwania. Dodatkowo w 2017 roku zakończono budowę 4-kondygnacyjnego budynku przy ul. Domeyki, z 20 mieszkaniami. Murcki są dzielnicą mającą po sąsiedzku duży kompleks parkowo-leśny oraz dogodne połączenia komunikacyjne zarówno w kierunku centrum miasta, jak i miast ościennych.

Profesjonalizm i ekologia

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nowoczesną i przyjazną ludziom spółdzielnią stosującą nowatorskie technologie i rozwiązania, profesjonalnie zarządzaną przez licencjonowanych zarządców nieruchomości. Dzięki działaniom termomodernizacyjnym KSM „uchroniła” mieszkańców miasta Katowice od znaczących ilości zanieczyszczeń powietrza – obniżając zużycie węgla dla potrzeb grzewczych o ponad 40 tys. ton rocznie, co oznacza, że do atmosfery nie przedostały się setki ton pyłu, dwutlenku siarki i azotu. Również jako jedna z pierwszych w kraju całkowicie zlikwidowała w swoich zasobach zagrożenia związane z azbestem, tak szeroko kiedyś stosowanym w budownictwie. Optymalizacja zużycia energii poprzez modernizację dźwigów osobowych, przejście na oświetlenie LED sterowane czujnikami ruchu, czy zastosowanie paneli solarnych to kolejne kroki świadczące o tym, iż działania proekologiczne na stałe są wpisane w filozofię działania KSM.

KSM w czasie pandemii

Minął kolejny rok od kiedy zmagamy się z wirusem SARS-COV 2. Regulacje wprowadzone przez rząd spowodowały, że Spółdzielnia również wprowadziła szczególne zasady mające na celu ochronę zdrowia, zarówno mieszkańców jak i pracowników. W trosce o bezpieczeństwo wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, a gospodarze, którzy dbają o porządek na terenach nieruchomości otrzymali dodatkowo środki dezynfekujące. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a aktualne zapowiedzi rządu dają nadzieję na powrót do normalności. Jednak ograniczenia wprowadzane podczas pandemii nie wpływają na rozpatrywanie wniosków, rozwiązywanie problemów mieszkańców Spółdzielni czy prace remontowo-modernizacyjne.

Fundacja KSM

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa sprawnie administruje ogromnym kompleksem mieszkaniowym już od ponad 65 lat, zaś w 2005 roku powołała Fundację KSM. Stworzenie stanowiska ds. pomocy członkom i wolontariatu oraz Fundacji KSM w 2005 roku wynikało z narastających problemów w działalności społecznej w środowisku społeczności spółdzielczej. Stało się to za zgodą Walnego Zgromadzenia KSM. Członkowie Spółdzielni – w tym Rada Nadzorcza – zauważyli, że jest potrzeba działań prospołecznych. Do 2021 roku Fundacja KSM trochę się zmieniła w porównaniu z tym, jak działała na początku. Doszło do zmian przekształceniowych – zmiany nazwy organizacji na Fundacja Da Moc, zmiany statutu, rozszerzenia działalności i grupy docelowej (wszyscy obywatele, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców KSM). Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP), aby mieć prawo do pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych. Jak działa Fundacja? Przede wszystkim Zarząd Fundacji szuka biznesowych i instytucjonalnych partnerów w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i społecznych mieszkańców Spółdzielni i ich otoczenia. Najczęściej zgłaszają je członkowie Rad Osiedlowych, pracownicy Administracji powiadomieni przez sąsiadów, mieszkańców, gospodarzy budynków oraz instytucje z zewnątrz np. MOPS, Policja, Straż Miejska.

Masz wpływa na miejsce w którym żyjesz

Zamieszkanie w zasobach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oznacza nie tylko wejście w posiadanie „własnego M”, ale również gwarancję rzetelnego i efektywnego ekonomicznie zarządzania nieruchomościami, możliwość czynnego i biernego uczestniczenia w życiu Spółdzielni. Mowa tu tak o szeroko prowadzonej działalności społeczno – kulturalnej (ułatwiającej rozwój i realizację osobistych pasji i zainteresowań oraz integrację mieszkańców) jak i życiu organów spółdzielczych, działanie w których daje realny wpływ na decyzje dotyczące jej funkcjonowania i życie w bezpiecznym, atrakcyjnym i przyjaznym środowisku.

(fot. 1 – KSM)

(fot. 2 – KSM)

Wydania archiwalne