MPEC Leszno – w stronę Efektywnego Systemu Ciepłowniczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie zajmuje się produkcją, przesyłem oraz sprzedażą ciepła. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, szuka najlepszych i najefektywniejszych rozwiązań w tworzeniu rozległych sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Leszno. Już od ośmiu lat Spółka wytwarza jednocześnie energię cieplną oraz energię elektryczną na zasadach kogeneracji, co przyczyniło się do ograniczenia zużycia węgla w ciepłowni oraz znaczącej redukcji emisji dwutlenku siarki i pyłów. MPEC w Lesznie angażuje się również w inicjatywy miejskie mające na celu łączenie pokoleń poprzez aktywnie spędzony czas, zaszczepiając w nich zdrowe podejście do życia oraz odpowiedzialność ekologiczną.

 

Rozpoznać potrzeby klientów 

 Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie sięga 01.01.1978 roku, kiedy na skutek powołania Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał Oddział Energetyki Cieplnej w Lesznie. Od 01.01.1982 do 20.09.1992 roku funkcjonowało ono jako wydzielona jednostka pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Przemiany zachodzące w kraju pozwoliły na skomercjalizowanie przedsiębiorstwa, które od 21.09.1992 roku działa jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Obecne długość sieci ciepłowniczej wynosi 45,967 km, zaś łączna moc zamówiona stacji i węzłów cieplnych sięga 71,43146 MW. 

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka rynkowa oraz zmieniający się rynek ciepłowniczy, generują zmiany priorytetów nie tylko funkcjonujących na nim Przedsiębiorstw, ale także oczekiwań klientów – zauważa Bartosz Rzeźniczak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie. – Dlatego tak bardzo ważnym elementem jest wyjście od rozpoznania potrzeb konsumentów i potraktowania ich w sposób priorytetowy. Dajemy możliwość podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, co jest atrakcyjną, dającą komfort i wygodę alternatywą. Dodatkowo w węzłach cieplnych została zamontowana automatyka pogodowa, która steruje dopływem ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Oznacza to, że gdy temperatura spada i robi się chłodno (temperaturę graniczną określa klient), węzeł automatycznie włącza się i uruchomiona zostaje dostawa ciepła do budynku. Dzięki takim udogodnieniom systematycznie rośnie liczba odbiorców usług ciepłowniczych oferowanych przez leszczyński MPEC. Obecnie głównymi odbiorcami ciepła w Lesznie są obiekty użyteczności publicznej, domy wielorodzinne, a także przedsiębiorcy, którzy niejednokrotnie przekonali się o pozytywnych stronach przyłączenia się do sieci ciepłowniczej. Ponadto Spółka oferuje wsparcie w uzyskaniu pełnych informacji technicznych oraz ekonomicznych możliwości podłączenia do sieci. Dotyczy to zarówno obiektów istniejących jak i tych, które są dopiero zaplanowane. MPEC dba całodobowo o prawidłowo funkcjonującą obsługę węzłów: na terenie przedsiębiorstwa mieści się Laboratorium, które gwarantuje kontrolę jakości wykorzystywanego materiału opałowego, poprzez kompleksowe badanie wszystkich jego właściwości.  

 

Z „zielonym” paliwem 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie od wielu lat stawia na nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Już w 2014 roku zakończona została budowa bloku kogeneracyjnego opalanego gazem ziemnym, o mocy zainstalowanej do produkcji energii cieplnej 6,555 megawatów i energii elektrycznej 7,466 megawatów. Jednostka ta na chwilę obecną pokrywa produkcję energii cieplnej na poziomie 12-15% całkowitego zapotrzebowania ciepła dla miasta Leszna. Inwestycja przyczyniła się ponadto do ograniczenia zużycia węgla w ciepłowni Zatorze, przez co znacząco została zredukowana emisja dwutlenku siarki i pyłów do atmosfery. MPEC przygotowuje się do kolejnych inwestycji, które będą przełomowym momentem dla działalności Spółki i umożliwią uzyskanie statusu Efektywnego Sytemu Ciepłowniczego. Ze względu na skokowo rosnące ceny gazu, drożejący węgiel oraz rosnące koszty emisji CO², pod uwagę brane jest tzw. „zielone” paliwo, czyli biomasa stanowiąca zrębki drewna. Musi ona pochodzić ze zrównoważonych źródeł, aby spełniać założenia ekologicznego rozwoju. Planowane inwestycje mają na celu dalsze ograniczenie szkodliwych emisji z węgla do atmosfery, zaś uzyskanie statusu Efektywnego Sytemu Ciepłowniczego jest niezbędne, aby umożliwić w przyszłości pozyskanie środków na dalszą modernizację systemu ciepłowniczego Leszna. W tym celu konieczne jest wyprodukowanie minimum 50% energii z zespołów kogeneracyjnych. Po realizacji planowanych inwestycji leszczyński MPEC będzie nawet przekraczał unijny wyznacznik, produkując około 60% energii w takim systemie (istniejący gazowy blok kogeneracyjny + blok biomasowy).  

 

Aktywni obywatelsko – społecznie odpowiedzialni  

 Od wielu lat MPEC współpracuje z leszczyńskimi mediami oraz lokalną prasą, będąc tym samym na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami organizowanymi na terenie miasta Leszno. Przedsiębiorstwo wspiera, jak również bierze czynny udział w organizowanych na terenie Miasta inicjatywach mających na celu łączenie pokoleń poprzez aktywnie spędzony czas wspólnie z leszczyńskimi mieszkańcami, w czasie corocznej akcji Aktywne Obywatelskie Leszno (AOL). Pozwala to zaszczepiać już od najmłodszych lat w dzieciach zdrowe podejście do życia. W ramach AOL odbywają się również na terenie zakładu ciepłowniczego „Dni Otwarte”, podczas których dzieci i młodzież z leszczyńskich szkół oraz przedszkoli mają możliwość poznać istotę kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła, a także funkcjonowania całego systemu ciepłowniczego.

 

(fot. 1 – MPEC Leszno)

(fot. 2 – MPEC Leszno)

(fot. 3 – MPEC Leszno)

Wydania archiwalne