Wspieramy kolejne pokolenia Polaków

Bank Spółdzielczy we Wschowie, tegoroczny lider Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych organizowanego przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, już od 75 lat buduje swoją silną pozycję na rynku finansowym utrwalając jednocześnie historię lokalnej instytucji bankowej. To nowoczesny i bezpieczny bank z polskim kapitałem, który w sposób szczególny dba o bliskie relacje z klientami wspierając kolejne pokolenia Polaków. Konsekwentnie realizuje wyznaczoną strategię, łącząc tradycyjne wartości z nowoczesnością. Będąc godnym zaufania partnerem finansowym, jest jednocześnie wizytówką całego regionu.

 

Z dynamicznym rozwojem w rok jubileuszowy…

Prekursorem Banku Spółdzielczego we Wschowie, był powołany do życia 12 maja 1947 roku Bank Ludowy. Od początku swojego istnienia świadczył usługi zarówno dla ludności, rolnictwa, jak i drobnej przedsiębiorczości, stopniowo rozwijając swoją działalność. Ostatnia dekada XX wieku przyniosła błyskawiczne zmiany, otwierając nową erę w jego historii. Wkrótce Bank Spółdzielczy we Wschowie zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu. W latach 90-tych bank z sukcesem przejmował lokalne banki spółdzielcze, a początek nowego tysiąclecia przyniósł jego dalszą ekspansję. Dynamiczny rozwój przyczynił się do osiągnięcia aktualnej pozycji na lokalnym rynku usług finansowych. Obecnie Bank Spółdzielczy we Wschowie prowadzi 20 placówek, a swoją działalnością obejmuje trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. W bieżącym roku świętuje Jubileusz 75-lecia działalności, jest to więc czas zarówno na refleksję, jak i budowanie strategii działania na kolejne lata. Bank wyznacza ambitne cele, kreując jednocześnie nowe standardy bankowości spółdzielczej. Każdego dnia zapisują się kolejne karty historii banku.

 

Mobilnie znaczy lepiej…

Bank Spółdzielczy we Wschowie już od kilku lat inwestuje w nowoczesne systemy zarządzania i nowatorskie rozwiązania technologiczne. W 2018 roku wdrożono Inteligentny System Sprzedaży– CRM, dzięki któremu kadra pracownicza otrzymała stały dostęp do zintegrowanej bazy klientów banku, bieżących danych w zakresie dostępnych produktów oraz poziomu realizowanych indywidualnych celów sprzedażowych. – W 2019 roku udostępniliśmy, przy współpracy z SGB, pełne spektrum bezpiecznych płatności mobilnych w systemach BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay – wylicza Sebastian Nietyksza, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie. – W kolejnym roku, w ramach przyjętej przez Zrzeszenie strategii, zaoferowaliśmy klientom aplikację mobilną SGB Mobile oraz usługę SGB ID umożliwiającą założenie profilu zaufanego oraz potwierdzenie tożsamości online w usługach publicznych i komercyjnych. Od 2021 roku klienci naszego banku mogą korzystać z platformy walutowej dostępnej w systemie całodobowym. W ubiegłym roku zaprezentowaliśmy również nowy layout funkcjonalnej i intuicyjnej bankowości internetowej. Jesteśmy bankiem otwartym na rozwój, gdyż komfort klientów jest dla nas priorytetem. Nowoczesne rozwiązania technologiczne traktujemy jako wyzwanie na najbliższe lata.

 

Z myślą o lokalnej społeczności…

Działając zgodnie z przyjętą misją i wyznawanymi wartościami oraz w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Bank Spółdzielczy we Wschowie realizuje szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. W ramach promocji sportu od wielu lat wspiera zarówno rozwój młodych talentów, jak i kluby rangi krajowej. Bank aktywnie uczestniczy oraz dofinansowuje kluczowe działania związane z lokalną społecznością oraz organizację eventów. Aktywnie promuje kulturę i sztukę oraz realizuje się w działaniach związanych z pomocą charytatywną. W tym szczególnym roku w odniesieniu do sytuacji na wschodniej granicy, Bank Spółdzielczy we Wschowie udzielił na wielu różnych płaszczyznach wsparcia dla potrzebujących obywateli Ukrainy. W ramach realizowanych działań przekazano transport najbardziej potrzebnego asortymentu bezpośrednio na linię frontu oraz dofinansowano zakup karetki pogotowia z przeznaczeniem dla Ukrainy. Bank organizował również zbiórki rzeczowe i finansowe dla potrzebujących rodzin, natomiast kobietom z dziećmi zapewnił stałe miejsce pobytu. Rodziny zostały kompleksowo otoczone opieką w zakresie edukacji, uzyskania niezbędnych świadczeń socjalnych oraz wszelkich artykułów potrzebnych do codziennej egzystencji.

 

Z prestiżowymi nagrodami …

Bank Spółdzielczy we Wschowie może poszczycić się obroną I miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych rok do roku (2021 i 2022), zostawiając na pokonanym polu wiele liczących się banków z całego kraju. Zwycięstw w różnego rodzaju konkursach jest zresztą o wiele więcej. W ubiegłym roku bank zajął I miejsce w międzynarodowym konkursie Intranet Awards 2021 w kategorii „Intranet as a Business tool”, a w 2020 roku uplasował się na najwyższym stopniu podium w I edycji konkursu Spółdzielcza Technologia Roku 2020, organizowanego przez Związek Banków Polskich.

Warte podkreślenia są również otrzymane wyróżnienia w latach wcześniejszych, które utwierdzają w przekonaniu, że kierunek realizowanych działań jest doceniany zarówno w krajowych, jak i zagranicznych konkursach. Z pewnością dynamiczny rozwój banku w kolejnych latach jego funkcjonowania zaowocuje licznymi sukcesami.

 

(BS Wschowa_fot. 1 – Sebastian Nietyksza, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie)

(BS Wschowa_fot. 2)

Wydania archiwalne