PGK 2022 – w stronę nowoczesnych rozwiązań

Za nami tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, która wyłoniła najlepsze firmy w tej branży. Gratulujemy czołowej trójce sklasyfikowanej na podium zestawienia, a także wszystkim przedsiębiorstwom plasującym się w krajowej 10. Zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się z tabelą rankingową i wypowiedziami niektórych tegorocznych Laureatów w wydaniu gazetowym, jak również z szerszymi prezentacjami wybranych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej na stronie: www.strefa-gospodarki.pl

 

Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.:

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy informację o bardzo wysokiej ocenie naszej Spółki w rankingu. Ocena ta jest potwierdzeniem, że nasze działania w ostatnich latach były właściwie ukierunkowane i zrealizowane. Wykazywaliśmy dużą aktywność w budowaniu porozumień pomiędzy lokalnymi samorządami oraz w realizacji inwestycji na ich potrzeby, intensywnie wykorzystując przy tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej.

Aktualnie jesteśmy tuż przed rozpoczęciem budowy bloku energetycznego, w którym paliwem będą pozostałości po sortowaniu odpadów. Dzięki tej inwestycji będziemy uzyskiwać duże synergie w zakresie zagospodarowania odpadów i ogrzewania miasta. Mam nadzieję, że odbędzie się to z korzyścią dla lokalnej społeczności, a w przyszłych rankingach da nam szansę dalej lokować się w ścisłej czołówce krajowych przedsiębiorstw komunalnych.

 

Elżbieta Rokita, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o.  w Słupsku:

Jest mi bardzo miło, że nasza Spółka znalazła się po raz kolejny wśród najlepszych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w kraju, awansując w tym roku na zaszczytne trzecie miejsce z miejsca piątego w roku ubiegłym. Tym bardziej, że w tym roku świętujemy jubileusz 30-lecia  naszej działalności. Miejsce na podium to potwierdzenie, że nasza firma rozrosła się do Spółki działającej prężnie na wielu płaszczyznach swojej aktywności. Gwarantem jakości i siłą Spółki są pracownicy, z którymi wspólnie podejmowaliśmy wiele wyzwań, a dzięki ich zaangażowaniu i kreatywności z sukcesem zrealizowaliśmy i będziemy realizować wiele wytyczonych celów.

 

Dariusz Matuszewski, Prezes Zarządu PGK w Płońsku Sp. z o.o.:

Zajęcie 4. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Komunalnych traktujemy jako duże wyróżnienie dla Spółki. Jest to również potwierdzenie stałej obecności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.  w gronie czołowych firm komunalnych w kraju (w poprzednich rankingach zajmowaliśmy miejsca 4 i 6). Spółka zajmuje się zaopatrzeniem Płońska w wodę, odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu 3 gmin, odbiorem nieczystości z terenu 11 miast i gmin oraz zagospodarowaniem odpadów z ponad 50 miast i gmin z terenu 7 powiatów województwa mazowieckiego, w nowoczesnej Instalacji Komunalnej składającej się z w pełni zautomatyzowanej Sortowni, pierwszej w Polsce kompostowni systemu BIODEGMA oraz nowoczesnego Składowiska odpadów.

 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
6. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Poznaniu
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu
8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
10. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie

 

Wydania archiwalne