Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Rozmowa z Pawłem Walińskim Dyrektorem Departamentu HR Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Jak przyjęliście Państwo informację o wyróżnieniu? Czym dla Państwa jest hasło „Odpowiedzialny Pracodawca”…i czy to się opłaca?
Znalezienie się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce to wielka odpowiedzialność, ale również potwierdzenie naszych dobrych praktyk z zakresu polityki personalnej. Otrzymanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem konsekwentnych działań w obszarze HR, które przynoszą wymierne efekty. Co ważne, motywuje nas to do nieustającego rozwoju i inicjowania działań, dzięki którym pracownicy Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają poczucie związania się z firmą, która z jednej strony realizuje prestiżowe projekty na rzecz bezpieczeństwa i obronności Polski, a z drugiej zapewnia stabilne zatrudnienie, dba o rozwój pracowników, tworzy dobrą atmosferę pracy i oferuje atrakcyjne benefity pozapłacowe.
 

PGZ jest nie tylko odpowiedzialnym pracodawcą, ale również firmą odpowiedzialną społecznie… Jak mocno te działania wpisują się w fundament firmy?
Polska Grupa Zbrojeniowa angażuje się we własne autorskie programy społeczne o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym lub charytatywnym. Realizujemy też długofalowe i wymierne zadania, które pozytywnie wpływają na lokalne społeczności, aktywizując społeczeństwo w różnych dziedzinach życia Obecnie nasze działania pomocowe koncentrują się na Ukrainie. Efektywność działań
z zakresu odpowiedzialności społecznej zwiększa też powołana w 2016 r. Fundacja PGZ. Zgodnie z mottem „Tym, co służą Ojczyźnie” fundacja skupia się na projektach związanych z szeroko pojętą obronnością, wojskiem i służbą publiczną.
 

Jakie jest znaczenie „kapitału ludzkiego” w firmie działającej w tak specyficznej branży jak Państwo?
Od lat przyświeca nam hasło „Firma to ludzie”, dlatego uważamy, że kapitał ludzki stanowi jeden z najważniejszych fundamentów przedsiębiorstwa. Pomimo tego że spółka posiada również inne dobra, to jednak ten czynnik odgrywa strategiczne znaczenie. Nasi pracownicy budują krajowy przemysł zbrojeniowy. Ich wysokie kompetencje, kwalifikacje, know how oraz wąskie specjalizacje pozwalają wyróżnić organizację na tle największych światowych koncernów. Kapitał ludzki będzie podtrzymywać wysoką pozycję PGZ na długie lata.

 
Czym PGZ stara się przyciągnąć nowych pracowników? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy PGZ?
Oferujemy pracę w jednym z największych koncernów zbrojeniowych w Europie. U nas można brać udział w projektach, które mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Praca w PGZ S.A to nie tylko produkcja, serwis ale również projekty B+R oraz wsparcie biznesu m.in. marketing, finanse, HR, prawo, IT oraz wiele innych. Przyciągamy naszych pracowników zarówno benefitami jakimi są m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa, wsparcie potrzeb rozwojowych, elastyczne godziny rozpoczęcia pracy, dofinansowanie urlopu ale przede wszystkim stabilność zatrudnienia w branży, która w dzisiejszym świecie zyskała ogromną wartość i bardzo prężnie się rozwija. 

 

Jak w Państwa firmie wygląda kwestia rozwoju pracowników?.
Nasi pracownicy mogą liczyć na to, że udzielimy im wsparcia i „dozbroimy ich w kompetencje”, oferując szeroki zakres działań rozwojowych, jak szkolenia, dofinansowanie studiów czy zajęcia lektorskie w godzinach pracy. Stale poszerzamy nasze możliwości rozwojowe. Jesteśmy otwarci na dialog z pracownikami i menedżerami. W ciągu roku realizujemy szereg działań wspierających. Jesteśmy
dumni, że nasi pracownicy doceniają tę formę działań, a my pozyskujemy nowe kompetencje, które możemy implementować w organizacji.
 

Jakich pracowników poszukujecie. Jakie kompetencje są w Spółce szczególnie cenione?
Grupa PGZ S.A to miejsce dla ludzi z pasją i wizją bezpiecznego świata. Nigdzie indziej pracownicy nie mają możliwości uczestniczenia w projektach o tak unikalnej specyfice. Poszukujemy najlepszych spośród kandydatów: kwalifikowanych pracowników produkcji i serwisu, specjalistów w dziedzinach B+R, fachowców z dziedziny IT, cybertechnologii oraz wsparcia biznesu w obszarze finansów, zakupów,
prawa. Naszą aktualna ofertę można śledzić w zakładce „Kariera” na stronie www.grupapgz.pl.
 

Przed branżą zbrojeniową okres wzmożonej pracy. Jakie macie Państwo plany na najbliższą przyszłość?
Wyzwania branży zbrojeniowej to przede wszystkim zwiększenie mocy produkcyjnych. Przed całą naszą Grupą czas na potężne inwestycje. Wynikają one ze stale rosnącej liczby kontraktów, które zamierzamy zrealizować. Są to zarówno projekty, na które czekaliśmy wiele lat, jak również takie, które pojawiły się z uwagi na wojnę toczącą się za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy gotowi na wyzwania i stawiamy im czoła. Mamy za sobą potężny kapitał ludzki, który, jesteśmy przekonani, umożliwi nam realizację wszystkich strategicznych zadań. 

(fot. 1 – Paweł Waliński, Dyrektor Departamentu HR Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.)

(fot. 2 – ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – Lider HR 2022)

Wydania archiwalne