Bałtyk „pod lupą”… wodociągowców

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., tegoroczny zwycięzca Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, od wielu lat plasuje się na podium krajowego zestawienia. Spółka z powodzeniem utrzymuje najwyższy poziom świadczonych usług, będąc jednocześnie liderem w realizacji innowacyjnych działań proekologicznych zakrojonych na skalę ogólnopolską.

Bycie najlepszym zobowiązuje 

JZWiK S.A. wykracza daleko poza ramy statutowe spółki wod-kan, prowadząc nieprzerwanie akcje informacyjne dotyczące właściwego użytkowania kanalizacji. W 2022 roku jastrzębscy wodociągowcy byli zaangażowani w kampanię Toaleta to nie śmietnik”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego. Natomiast w bieżącym roku  pod lupę” działającego przy JZWiK S.A. Centrum Edukacji Ekologicznej, trafiła problematyka związana z zanieczyszczeniem Morza Bałtyckiego. – Wysokie lokaty zajmowane w poprzednich edycjach Rankingu, a przede wszystkim obecne najwyższe miejsce na podium, dają nam motywację do dalszej pracy i nową energię do realizacji kolejnych działań – przekonuje Tadeusz Pilarski Prezes Zarządu JZWiK S.A. – Bycie najlepszym, to również zobowiązanie do jeszcze większej aktywności proekologicznej, nie tylko z myślą o naszym najbliższym otoczeniu, ale również w skali globalnej.  

 

Co łączy Jastrzębie-Zdrój z Bałtykiem? 

Patrząc na mapę Polski i lokalizację tego śląskiego miasta wydaje się, że tutejsze Wodociągi i Morze Bałtyckie mają niewiele ze sobą wspólnego. Okazuje się jednak, iż nic bardziej mylnego. Udowodnili to dwaj mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, którzy dopłynęli kajakami nad Bałtyk. Taką samą drogę pokonują ścieki, wcześniej oczyszczone w jastrzębskich Zakładach Ochrony Wód. – Morze Bałtyckie to nie tylko piękne plaże, ale także zagrożone zwierzęta i rośliny – w tym trzy gatunki fok a nawet rekiny, których przyszłość zależy od naszej dbałości o środowisko naturalne – podkreśla Izabela Wieczorek z Centrum Edukacji Ekologicznej. – Tak naprawdę każdy mieszkaniec Polski żyje w zlewni Bałtyku i ma na niego wpływ.           Jednym z największych problemów jest proces eutrofizacji, czyli przeżyźniania związkami organicznymi (głównie azot i fosfor). Odpowiadają za to głównie rolnictwo oraz nielegalne zrzuty ścieków do rzek. Związki organiczne powodują rozrost glonów i roślin wyższych, co prowadzi do powstawania tzw. martwych stref, czyli miejsc pozbawionych tlenu. W wyniku tego zanikają naturalne siedliska zwierząt morskich. Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje prelekcje na temat zagrożeń dla Bałtyku podkreślając, jak istotną rolę dla jego ochrony odgrywają oczyszczalnie ścieków. W ich realizacji pomagają liczne pomoce dydaktyczne, m.in. ręcznie malowane sylwetki zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, które można spotkać w Morzu Bałtyckim.  

 

„Rzeka wiedzy” znowu płynie … 

Centrum Edukacji Ekologicznej wraca do przerwanych przez pandemię spotkań z dziećmi i młodzieżą. W specjalnie wyposażonych salach będą prowadzone lekcje z zakresu edukacji ekologicznej oraz prezentacje multimedialne. Ponownie uruchomiona została również ścieżka dydaktyczna „Rzeka wiedzy”. Na 14 stanowiskach edukacyjnych można zapoznać się z zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jak podkreśla Prezes T. Pilarski, „Rzeka wiedzy” jest miejscem, które uczy poszanowania dla środowiska: – Poprzez młodych ludzi chcemy trafiać do pozostałych mieszkańców i nauczyć ich racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

(fot. 1 – JZWiK)

Wydania archiwalne