Gwarancja bezpieczeństwa

Z Ryszardem Kalińskim, Prokurentem w firmie „Ochrona Juwentus” Sp. z o.o. rozmawia Łukasz Osypiński.

Czym jest dla Państwa zdobycie złotego godła Konsumencki Lider jakości 2023?
Godło Konsumencki Lider Jakości ma dla nas dużą wartość, ponieważ zostało przyznane przez naszych obecnych i potencjalnych klientów. To właśnie zaufanie i uznanie w oczach klientów, dla każdej firmy, powinno być rzeczą najważniejszą. Jest potwierdzeniem dla kadry menadżerskiej i naszych szeregowych pracowników, że ich praca i zaangażowanie są wysoko oceniane, na tle innych firm działających w obszarze ochrony osób i mienia w naszym kraju.

Jak ważna jest kwestia jakości usług w tak delikatnej branży jak „Ochrona osób i mienia”?
Wielu nowych klientów trafia do naszej firmy z polecenia innych, dotychczasowych klientów, którzy są zainteresowani podniesieniem poziomu bezpieczeństwa swojego lub swojego biznesu. Poczucie bezpieczeństwa jest dla każdego z nas bardzo ważne dlatego klienci przykładają dużą wagę do jakości świadczonych w tym segmencie usług. Rekomendacja od zadowolonych klientów była i jest najlepszą reklamą, więc warto się o nią starać. My oraz nasi pracownicy doskonale o tym wiemy, dlatego Godło Konsumencki Lider Jakości stanowi dla nas wymierną korzyść biznesową.

W jaki sposób Juwentus stara się wyróżnić ze swoimi usługami na rynku?
Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, stale monitorujemy rynek i wdrażamy wiele innowacyjnych rozwiązań. Są to na przykład:

– zdalna wideoweryfikacja alarmów – z tak zwanego „klipu” (krótkiego filmu) otrzymanego z chronionego obiektu, pozwala operatorowi Centrum Monitorowania Juwentus, zweryfikować przyczynę alarmu w chronionym obiekcie i wdrożyć właściwą procedurę ochronną. Może być to wysłanie patrolu interwencyjnego, w celu zapobieżenia potencjalnej szkodzie lub w zależności od zaistniałej sytuacji, powiadomienie odpowiednich służb.

– elektroniczna książka ochrony – agenci ochrony, w formie elektronicznej zapisują w niej wszystkie wydarzenia w chronionym obiekcie: wizyty gości, rejestr wjeżdżających pojazdów na teren firmy, wykonywane serwisy przez firmy zewnętrzne, itp. Klient (zleceniodawca) ma do niej zdalny dostęp i w czasie rzeczywistym widzi wszystko, co aktualnie dzieje się na terenie chronionego obiektu. Dzięki temu, może on na bieżąco zgłaszać uwagi i zalecenia dla pracowników ochrony.

Jak wreszcie nowinki technologiczne wpływają na Państwa codzienną pracę?
Obecnie żyjemy w czasach szybkiego postępu technologicznego. Nasi klienci zdają sobie z tego sprawę, dlatego staramy się stale rozwijać i wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne w naszej branży. Jest to inwestycja w najnowszy sprzęt jak i jego oprogramowanie. Pozwoliło nam to stworzyć jedno z najnowocześniejszych

Centrum Monitorowania w Polsce, które czuwa nad bezpieczeństwem naszych klientów 24 godziny na dobę.

Jakim Juwentus jest pracodawcą?
Niskie bezrobocie i rynek pracownika jest dużym wyzwaniem dla firm z naszej branży. Nam jednak udało się stworzyć odpowiedni system motywacyjny oraz jasne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników. Dzięki temu, uzyskaliśmy warunki sprzyjające stabilnemu zatrudnieniu. Średni okres zatrudnienia w naszej firmie osób pracujących bezpośrednio przy ochronie, wynosi powyżej pięciu lat. Jest to niewątpliwie duże osiągnięcie, na tle całej branży security w Polsce.

Dlaczego warto zaufać Juwentusowi?
Warto nam zaufać ponieważ dotychczas zaufało nam już ponad 140 tysięcy klientów w całej Polsce. Kolejne już przyznane przez nich wyróżnienie dobitnie świadczy o tym, że się na nas nie zawiedli i wciąż jesteśmy liczącą się firmą specyficznej branży jaką jest „Ochrona osób i mienia”.

(fot. 1 – JUVENTUS)

(fot. 2 – JUVENTUS)

Wydania archiwalne