Stare, ale jare!

Takiego zwrotu można z pewnością użyć w odniesieniu do najstarszych budynków spółdzielczych w mieście, które przejęła w dniu swojego powstania Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach. I nie ma w tym słowa przesady, bowiem poza wykonanymi remontami i nowoczesnym wyposażeniem poprawiającym komfort życia mieszkańców, praktycznie wszystkie budynki mogą się również poszczycić estetyką swoich elewacji.

 

Z zewnętrznymi środkami 

 Obecnie SM „Śródmieście” jest właścicielem lub współwłaścielem 68 budynków w pięciu osiedlach: Centrum, Chorzowska, Warszawska, Operetka i Góry Chełmskiej, w których łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 128 276 m². – Najstarsze budynki pochodzą z lat 50. minionego stulecia, stąd ich remonty i termomodernizacje były najbardziej pilnym zadaniem, na które udało się nam  pozyskać zewnętrzne środki finansowe – podkreśla Stanisław Kolanus Prezes Zarządu SM „Śródmieście” w Gliwicach. – Przy współpracy z WFOŚiGW w Katowicach, w większości z nich wykonano jednoczesne doposażenie instalacji c.o. w urządzenia technologiczne dające większe możliwości regulacji w węzłach i instalacjach c.o. Pozyskujemy również kredyty bankowe z premią termomodernizacyjną na termomodernizację innych budynków, które nie spełniają wymogów WFOŚiGW.   

 

 Uzbrojenie, place zabaw i … siłownie  

 Dzięki wykonanym remontom poprawiła się estetyka elewacji budynków mieszkalnych oraz ich wyposażenie – dla mieszkańców mających trudności z poruszaniem się zamontowano specjalne podnośniki (windy). Kolejny krok stanowiły kompleksowe remonty uzbrojenia terenu (remont lub wymiana przyłączy) oraz prace związane z estetyką osiedli. W większości nieruchomości wykonano remonty chodników i placów oraz rekultywację zieleni. Wymieniona została większość urządzeń na placach zabaw. Mieszkańcy mogą również korzystać z trzech plenerowych siłowni na osiedlach Warszawska, Góry Chełmskiej i Operetka.  

 

„Śródmieście” to nie tylko budynki 

 Działania Spółdzielni cechuje odpowiednie podejście do potrzeb osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku lub schorowanych. Mieszkańcy mogą liczyć na osobistą pomoc w ramach posiadanych kompetencji czy społecznej odpowiedzialności biznesu. Na uwagę zasługuje ponadto dbałość o wychowanie najmłodszych, kształtowanie ich wrażliwości przez dostęp do kultury, zapewniane przez dziecięcy klub „Mrowisko”, który organizuje m.in. festyny z okazji Dnia Dziecka, zabawy mikołajkowe i karnawałowe oraz zimowiska w ramach akcji „ferie w mieście”.

(fot. 1 – SM ŚRÓDMIEŚCIE)

 

Wydania archiwalne