Veolia Liderem transformacji ekologicznej

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zajmuje się produkcją, przesyłem i sprzedażą wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków, w tym wód opadowych, działa na terenie gmin: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki. Głównym celem działania jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców, jakimi jest zapewnienie dostępu do wody. Przy realizacji tych zadań, nie mniej ważne jest tworzenie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie zasobów.

– Jesteśmy dumni z zajęcia III miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, organizowanym już po raz 12. przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” – mówi Sławomir Jankowski Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. – To sukces, który wypracowaliśmy wspólnie, całą załogą. Doceniamy go tym bardziej, iż  sektor wodociągowy przechodzi obecnie trudny czas transformacji. Przedsiębiorstwa wodociągowe muszą być niezwykle elastyczne, by na bieżąco odpowiadać nie tylko na potrzeby klientów, ale też dynamiczne zmiany na rynku, a także zmiany klimatyczne. 

Dzięki wprowadzonym w PWiK Tarnowskie Góry reformom w modelu funkcjonowania Spółki oraz strategii jaką przyjęły wszystkie spółki z Grupy Veolia, na bieżąco wdrażamy innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, czy poprawy efektywności energetycznej naszych instalacji. To z kolei zapewnia oszczędność wody w procesach produkcyjnych oraz maksymalną efektywność pracy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków. Jest to nasza odpowiedź na odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i budowanie zrównoważonej przyszłości. 

 

PWiK Tarnowskie Góry to jedna ze Spółek Grupy Veolia, która oferuje kompleksowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, dostawami wody pitnej i odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków.  

W ramach współpracy z samorządami oraz lokalnymi społecznościami Grupa Veolia proponuje m.in.: 

  • inwestycje realizowane w formule PPP (finansowane, projektowanie, budowa i eksploatacja infrastruktury wod-kan po stronie Veolii),  
  • rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną systemów zaopatrzenia w wodę
    w miastach i gminach (m.in. OZE, odzysk ciepła ze ścieków, wykorzystanie biogazu), 
  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz eksploatacja i utrzymanie infrastruktury wod-kan.  

Nasze rozwiązania wdrażamy z wykorzystaniem sprawdzonych technologii, zapewniających najwyższą jakość wody. Współpracując z nami, Klienci mogą być spokojni o zgodność z regulacjami prawnymi oraz wysoki standard obsługi.  

 

Nasza woda jest niezawodna – pod każdym względem!  

 

Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.wodatomy.pl  

 

Zapraszamy do kontaktu.  

(fot. 1 – Veolia)

Wydania archiwalne