Wysoki standard i bezpieczeństwo

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” położona w dzielnicy Ochota, zrealizowała w 2022 roku zaplanowane zadania. Pomimo trudności spowodowanych wysoką inflacją, udało się również wykonać dodatkowe i konieczne prace remontowe. Spółdzielnia zakończyła tym samym etap realizacji uchwały kierunkowej Walnego Zgromadzenia Członków, w zakresie remontu elewacji wszystkich 63 administrowanych przez siebie budynków mieszkalnych.

Energooszczędnie, ekologicznie … 

 Biorąc pod uwagę wzrastające koszty energii elektrycznej, wymieniono oświetlenie na klatkach schodowych oraz zewnętrzne na żarówki energooszczędne. Ze względu na rosnące ceny energii cieplnej, Spółdzielnia dokonała również regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych. – Dzięki tym działaniom otrzymaliśmy świadectwo efektywności energetycznej (tzw. „Biały Certyfikat”) przyznane przez Urząd Regulacji Energetyki, co przełoży się na dodatkowe wpływy zasilające fundusz remontowy – podkreśla z satysfakcją Henryka Chmielewska-Pleczeluk Prezes Zarządu WSM „Rakowiec”. – Kontynuujemy ponadto proces likwidacji asfaltowych podwórek oraz doświetlania przestrzeni pomiędzy budynkami, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów energii elektrycznej poprzez instalację lamp solarnych. Jednocześnie nie zapominamy o podniesieniu standardu części wspólnych budynków mieszkalnych. Realizując te zamierzenia, do Planu na 2023 rok przyjęliśmy remont klatek schodowych w ośmiu budynkach mieszkalnych wraz z montażem opraw na czujniki ruchu i opraw awaryjnego podtrzymania światła.  

 

…i z troską o mieszkańców 

 Działania WSM „Rakowiec” podejmowane dla dobra Spółdzielni i jej mieszkańców realizowane są wielotorowo, zarówno w kierunku podnoszenia standardu i bezpieczeństwa zamieszkiwania, jak również dbałości o najbliższe otoczenie budynków będących w jej zasobach. Priorytetem jest utrzymanie różnorodności drzewostanu na terenie Spółdzielni, poprzez realizację nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz zakładanie rabat kwiatowych. Poza możliwością relaksu w otoczeniu zieleni, mieszkańcy mogą również wybierać wśród bogatej oferty zajęć i imprez społeczno-kulturalnych prowadzonych w Domu Kultury „Rakowiec”, gdzie swoje miejsce i koła zainteresowań znajdą zarówno najmłodsi, jak i  seniorzy.

(fot. 1 – WSM RAKOWIEC)

Wydania archiwalne