Ciepłownicy: na „plusie” pomimo trudnego roku

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, ugruntowała czołówkę najlepszych firm z branży ciepłowniczej. W wyjątkowo wyrównanej stawce uczestników zwyciężyła Veolia Energia Warszawa S.A., wyprzedzając na podium ciepłowników z Koszalina, Bydgoszczy i Radomia. Gratulujemy wszystkim przedsiębiorstwom z czołowej 10. oraz firmie wyróżnionej, życząc jednocześnie wytrwałości w realizacji nakreślonych celów w niepewnych czasach. Zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się z wizytówkami niektórych z nich w wydaniu gazetowym oraz szerszymi prezentacjami dostępnymi na stronie www.strefa-gospodarki.pl

 

Tomasz Nita, Prezes Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.:

Trzeci rok z rzędu uplasowaliśmy się na III miejscu w rankingu najlepszych firm ciepłowniczych. To dla nas wyróżnienie i zaszczyt, za co składam podziękowania Kapitule Konkursu. Zdaję sobie sprawę, iż ta pozycja to wynik konsekwentnej polityki naszej Spółki, ale także odpowiedzialności oraz zaangażowania naszych Pracowników. Wszyscy mamy świadomość, iż rok 2022 był ciężki dla branży ciepłowniczej, która zmagała się z wieloma trudnościami. Nie zważając jednak na to, centralizowaliśmy nasze działania na realizacji kluczowej inwestycji. I dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że z sukcesem udało nam się ją zakończyć, dzięki czemu radykalnie zmniejszyła się emisja gazów i pyłów do powietrza, a system ciepłowniczy Radomia zyskał bezpieczeństwo i stabilność.

 

Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK – Krośnieński Holding Komunalny  Sp. z o.o.:        Jest nam niezmiernie miło, że Krośnieński Holding Komunalny po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej w kraju i w zestawieniu rankingowym awansował na 4. miejsce. Dziękuję Kapitule za docenienie działań Spółki oraz pracownikom, którzy stoją za tym wynikiem. Miniony rok nie był łatwy dla branży ciepłowniczej, ale mimo trudności udaje się nam realizować kolejne inwestycje. W ub. roku rozpoczęliśmy budowę Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów. Dzięki tej inwestycji dokonamy kolejnej rewolucji i dywersyfikacji paliwowej w naszym systemie ciepłowniczym. Z odpadów będziemy wytwarzać ok. 54% naszego zapotrzebowania na energię cieplną, a pozostałą część z biomasy – ok. 45,5% i miału węglowego – ok. 0,5%. To nasz cel na najbliższy czas.

 

Marzena Komar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.:

Dziękujemy Kapitule Konkursu za przyznanie nam zaszczytnego czwartego miejsca. Jest nam niezmiernie milo, że w tym roku awansowaliśmy aż o dwie pozycje. Pomimo bardzo trudnego czasu dla branży ciepłowniczej, udało się nam osiągnąć wszystkie zamierzone cele. To wynik konsekwentnej polityki Przedsiębiorstwa oraz zaangażowania pracowników. Stawiamy sobie kolejne ambitne cele na przyszłe lata. Przed nami budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii, na realizację której Przedsiębiorstwo jako pierwsze w kraju otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129 570 659 zł.  Sukcesywnie dążymy do dekarbonizacji systemu ciepłowniczego poprzez poszukiwanie źródeł ciepła  z OZE.

 

Dariusz Kotowicz, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie Sp. z o.o.:

To miłe, że po 5 latach przerwy, startując w tegorocznej odsłonie Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej przesunęliśmy się z dziesiątej na wysoką, piątą lokatę. Tym bardziej jesteśmy usatysfakcjonowani, że ostatnio przeżywamy wyjątkowo trudny czas w naszej branży. Ale utwierdzam się w przekonaniu, że dzięki konsekwentnej polityce ostatnich lat, zainwestowaniu ogromnych środków (w tym z funduszy unijnych) w rozbudowę i modernizację, system ciepłowniczy w Rzeszowie pozostanie nowoczesny, efektywny, bezpieczny, ekologiczny i stabilny. A wykorzystywane przez nas nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wpiszą się w tzw. model smart city. Niewątpliwy rozwój przedsiębiorstwa nie byłby możliwy bez zaangażowania całej załogi, której chciałbym podziękować.

 

Jerzy Woźniak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim:

W 2022 roku osiągnęliśmy dodatni wynik finansowy pomimo trudności i zwiększonego ryzyka funkcjonowania. Ciepła zima była łatwiejsza do przetrwania dla naszych odbiorców, którym doskwierała wysoka cena ciepła. Duże znaczenie miała pomoc państwa w sprostaniu trudnościom w opłatach za ciepło oraz utrzymaniu kondycji finansowej ciepłowni. PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim utrzymało zadowalający poziom finansów, nasi odbiorcy płacili za ciepło bez zbędnej zwłoki. W ostatnim roku nastąpiło ukończenie korzystnej inwestycji kogeneracyjnej zwiększającej przychody. Mamy trwałe podstawy do rozwoju i w dalszych dążeniach sięgniemy po nowoczesne zdobycze technologiczne w oparciu o OZE. Dziękuję załodze za wytrwałość i zaangażowanie.

1. Veolia Energia Warszawa S.A.
2. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
3. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o.
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim
7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Mińsku Mazowieckim
9. ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.
Wyróżnienia
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie

Wydania archiwalne