Bank Spółdzielczy Duszniki – Bank przyjazny i nowoczesny

BS Duszniki z siedzibą w Szamotułach, skupia swoją działalność na czterech głównych filarach rozwoju: przyjaznym podejściu do klienta i utrzymaniu lokalnego charakteru, bezpieczeństwie, efektywności i sprawności organizacyjnej oraz nowoczesności i rozwoju. Będąc głęboko zakorzenionym w lokalnej społeczności, kładzie duży nacisk na realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w liczne inicjatywy społeczne, wspiera lokalne projekty, instytucje i aktywnie promuje postawy proekologiczne. W swoich działania Bank redukuje zużycie papieru, korzystając również z odnawialnych źródeł energii.

 

Usługi skrojone „na miarę” 

Bank Spółdzielczy Duszniki jest bankiem uniwersalnym, co w praktyce oznacza, iż kieruje swoją ofertę zarówno do osób indywidualnych, jak i sektora AGRO i przedsiębiorstw. Dużą wagę Bank przywiązuje do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Kluczowym elementem jest dbałość o klienta.                    – Stawiamy na indywidualne podejście, zrozumienie potrzeb oraz dostarczanie rozwiązań skrojonych „na miarę” – przekonuje Anna Krawczyk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Duszniki w Szamotułach. – Klienci cenią sobie przede wszystkim łatwy dostęp do usług, kompetentną obsługę, szybką reakcję na ich potrzeby oraz profesjonalne doradztwo. Doradcy bankowi poświęcają czas na dokładne zrozumienie sytuacji finansowej oraz celów każdego klienta. Dzięki temu proponowane rozwiązania są nie tylko korzystne, ale również dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Jednym z filarów sukcesu BS Duszniki jest jego otwartość na nowe technologie. W dobie cyfryzacji Bank stawia na innowacyjne rozwiązania, takie jak zastosowanie sztucznej inteligencji, automatyzacji i digitalizacji, które mają na celu uproszczenie procesów bankowych oraz zwiększenie dostępności usług. Na bieżąco rozwijane są platformy bankowości internetowej i mobilnej. Klienci mają możliwość zarządzania swoimi finansami z dowolnego miejsca na świecie, o każdej porze dnia i nocy. Intuicyjny interfejs oraz szeroka gama funkcji, takich jak przelewy, lokaty, czy zarządzanie kartami płatniczymi sprawiają, że korzystanie z usług bankowych nigdy nie było prostsze. Jednocześnie wychodząc z założenia, iż nie każdy klient jest od razu gotowy na korzystanie z nowoczesnych technologii, Bank Spółdzielczy Duszniki prowadzi szeroko zakrojone akcje edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości technologicznej klientów. Dzięki tym działaniom, nawet osoby mniej zaawansowane technologicznie mogą cieszyć się pełnią możliwości oferowanych przez Bank. 

 

Oparci na czterech filarach 

Bank Spółdzielczy Duszniki realizuje swoją działalność w oparciu o przyjęte główne filary rozwoju na lata 2021-2024. W ramach pierwszego – przyjazne podejście do klienta i utrzymanie lokalnego charakteru – rozwijana jest przede wszystkim oferta produktów, a także kanały dostępu klientów do rachunków bankowych. W ostatnim roku dla klientów poniżej 18 roku życia (od 13 do 18 roku życia) Bank udostępnił aplikację mobilną BSGO Junior oraz profil bankowości elektronicznej CBP Junior (z kontrolą rodzicielską). Ponadto wdrożono możliwość weryfikacji tożsamości klienta za pomocą mDowodu. Polepsza się również komfort klientów poprzez odnawianie placówek (wyremontowano ponad 2/3 obiektów na przestrzeni ostatnich dwóch lat), zwiększanie powierzchni biurowej centrali oraz liczby dostępnych recyklerów do 8 sztuk. W ramach przyjętej strategii upraszczane są także procedury. W 2023 roku zmodernizowano zasady udzielania kredytów obrotowych podmiotom gospodarczym oraz zaktualizowano regulacje dotyczące klienta instytucjonalnego. W ramach rozwoju relacji z klientami założono profil na portalu LinkedIn, organizowano spotkania z młodzieżą oraz kontynuowano współpracę z p. Piotrem Liskiem – ambasadorem marki Banku. Bank Spółdzielczy Duszniki aktywnie uczestniczy w życiu publicznym regionu, wspierając lokalną działalność społeczną i oświatowo-kulturalną (ponad 160 organizacji).  

W ramach drugiego filaru Strategii – bezpieczeństwo – dokonano modernizacji centrów przetwarzania danych, co wpłynęło na poprawę ciągłości i sprawności działania. Dzięki temu proces zamknięcia dnia uległ skróceniu o ponad 60%. Bank monitoruje także sytuację w zakresie cyberbezpieczeństwa i współpracuje w tym zakresie z SGB-Bankiem SA, Spółdzielczym Systemem Ochrony SGB oraz dostawcami sprzętu i rozwiązań informatycznych. 

W obrębie trzeciego filaru Strategii, dotyczącego poprawy efektywności i sprawności działania, optymalizowano procesy, wdrażano nowe procedury i instrukcje  oraz organizowano szkolenia (ponad 1800 osoboszkoleń). W ramach optymalizacji kosztów oraz poprawy efektywności Bank ograniczył ilość stron wydruków, co obniżyło koszt wydruku o 8%.  

Realizując czwarty filar Strategii – nowoczesność i rozwój – modyfikowano dotychczasowe aplikacje, z równoczesnym wdrażaniem nowych systemów. Ponadto Bank pracował nad automatyzacją, robotyzacją (w tym zamykania dnia w systemie bankowym, obsługi procesów kartowych, korzystania z baz zewnętrznych) i digitalizacją procesów (elektroniczny obieg dokumentów, rejestr członków, obieg reklamacji, elektroniczne archiwum teczek kredytowych).  

 

Bezpieczeństwo i digitalizacja 

BS Duszniki kończy w tym roku realizację obecnej strategii rozwoju, przyjmując jako nowe priorytety bezpieczeństwo systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz digitalizację, optymalizację i robotyzację procesów. Szczególnie istotne dla Banku jest bezpieczeństwo. Wdrożone technologie zabezpieczeń, takie jak autoryzacja dwuetapowa, szyfrowanie danych oraz całodobowy monitoring, zapewniają klientom pełne poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowych. Bank podchodzi do tego założenia kompleksowo, oferując również szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla klientów. W ramach digitalizacji, optymalizacji i robotyzacji procesów, zaplanowano w 2024 roku 170 zadań. Wśród najważniejszych znalazły się m.in. rozwój aplikacji mobilnej dla młodszych klientów poniżej 13 roku życia – BSGo Kids, uruchomienie możliwości definiowania celów oszczędnościowych w bankowości elektronicznej czy optymalizacja procesów obsługi zdalnej klienta (poprawa danych osobowych, umożliwienie udzielania zgód przez klientów, wydawanie karty online, implementacja 3D Secure w aplikacji BSGO, samodzielna zmiana limitów w bankowości elektronicznej przez klienta, samodzielne zakładanie rachunków oszczędnościowych oraz walutowych w bankowości elektronicznej). Zaplanowano również wdrożenie nowej nakładki systemowej na system bankowy w zakresie założenia kredytu, rachunku, lokaty i kartoteki, widoku 360, wprowadzenie komunikatów PUSH dla klientów korzystających z aplikacji mobilnej BSGo, a także uruchomienie systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Wśród najważniejszych działań zaplanowanych w ramach digitalizacji, optymalizacji i robotyzacji procesów, znalazły się ponadto wdrożenia podpisu elektronicznego dokumentów do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz unijnego aktu DORA (Digital Operational Resilience Act), umożliwiającego zabezpieczenie wrażliwych danych bankowych przed zagrożeniami cybernetycznymi.

 

(BS Duszniki_fot. 1 – Anna Krawczyk, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Duszniki w Szamotułach)

(BS Duszniki_fot. 2)

Wydania archiwalne