Bezpieczni, stabilni i silni kapitałowo

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej został założony w 1898 roku przez lokalnych działaczy pozytywistów, którzy dostrzegli potrzebę, aby w warunkach braku suwerennego Państwa wspierać lokalny potencjał rolników, rzemieślników i rodzącego się na tych ziemiach przemysłu. W gronie założycieli znaleźli się właściciele ziemscy, urzędnicy, lekarze, księża, prawnicy i przemysłowcy. Po przeszło 125 latach nieprzerwanej działalności Bank wyznaje wciąż tę samą zasadę, iż jego siłą są ludzie, Klienci, Udziałowcy i Pracownicy, a celem systematyczny rozwój produktowy i technologiczny oraz profesjonalizm i bezpieczeństwo.

 

Lokalny pieniądz dla lokalnej społeczności 

BS w Ostrowi Mazowieckiej konsekwentnie buduje pozycję lidera na rynku usług finansowych i największego kredytodawcy miejscowej gospodarki. Obecnie  zarządza aktywami wartymi ponad 2 miliardy złotych oraz funduszami własnymi w kwocie ponad 200 milionów złotych, zasilanymi rokrocznie z zysku, należąc przy tym do grona największych i najsilniejszych kapitałowo krajowych banków spółdzielczych. – Jesteśmy Bankiem bezpiecznym i stabilnym, zrzeszonym w Grupie BPS, a od 2015 roku uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony BPS – informuje Monika Tymińska Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. – W murach historycznej siedziby Banku oraz w jego 23 nowoczesnych i przyjaznych dla Klientów placówkach zlokalizowanych w powiatach ostrowskim, ostrołęckim, wyszkowskim, wołomińskim oraz w Warszawie, realizowana jest idea służby lokalnie wypracowanego pieniądza na potrzeby miejscowej społeczności. Cieszą nas bardzo dobre wyniki Banku, ale przede wszystkim dumni jesteśmy z tego, że pomimo dużej zmienności warunków w jakich działają zarówno banki, jak i ich klienci, niezmiennie plasujemy się w czołówce polskich banków spółdzielczych. Naszym celem jest długotrwały, zrównoważony rozwój. 

 

Bank uniwersalny i wiarygodny  

Bank jest partnerem biznesowym dla połowy lokalnych firm i blisko 100% samorządów, będąc najsilniejszym w obsłudze rolnictwa. Biorąc aktywny udział w podnoszeniu poziomu lokalnej gospodarki, kredytuje inwestycje zmieniając przy tym oblicze swojej Małej Ojczyzny. W 2023 roku do Klientów trafiło w strumieniu kredytowym ponad 400 milionów złotych, w tym blisko 130 milionów złotych na nowe inwestycje. Bank oferuje usługi na wysokim poziomie oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, przy fachowej i miłej obsłudze. Jako bank uniwersalny, ma w swojej ofercie szeroką gamę produktów: kredyty na każdy cel, lokaty, gwarancje, wszelkie rachunki, rozliczenia, karty, dogodne płatności, zarządzanie gotówką oraz nowoczesną bankowość internetową i mobilną. Aktywnie uczestniczy w większości programów rozwojowych rządu. Klienci mogą również skorzystać z szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych, leasingu i faktoringu.  Bank stawia na systematyczny rozwój produktowy i technologiczny oraz profesjonalizm i bezpieczeństwo. Kluczową wartością jest partnerstwo w relacjach z Klientami, oparte na uczciwości i wzajemnym zaufaniu. Jedną z głównych kwestii w agendzie Banku jest cyberbezpieczeństwo. Adaptując nowoczesne technologie, BS w Ostrowi Mazowieckiej dba także o edukację i podnoszenie świadomości na temat bezpiecznego korzystania z kanałów cyfrowych. 

 

Solidarność i lokalny rozwój 

Zysk dla każdej firmy jest bardzo istotny, ale w bankach spółdzielczych nie jest celem samym w sobie. Ważna jest solidarność i współpraca oraz zaangażowanie w lokalny rozwój. Mając to na uwadze, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej od wielu lat wspiera gospodarkę miejscowych podmiotów, a jednocześnie czerpie z ich rozwoju swą siłę. W ten sposób realizowana jest idea służby lokalnie wypracowanego pieniądza na potrzeby miejscowej społeczności. Ta symbioza działa stabilizująco, szczególnie w obliczu niepewności, co w ostatnich latach nabrało zupełnie nowego znaczenia. – Każdy biznes jest dla nas ważny, staramy się być wsparciem również w trudniejszej perspektywie i osłaniać lokalny potencjał oraz tak ważne miejsca pracy – podkreśla Prezes M. Tymińska. – Bank jest solidnym i wiarygodnym pracodawcą zatrudniającym blisko dwustu wykwalifikowanych pracowników. To stabilne i rozwojowe miejsca pracy. Inwestujemy w rozwój kadry poprzez programy podnoszące kwalifikacje, kursy, szkolenia. Ponad ¼ załogi ma ukończone studia podyplomowe, niektórzy więcej niż jeden kierunek. Ponad połowa posiada Europejski Certyfikat Dyplomowanego Pracownika Bankowego, dwadzieścia osób zaś Certyfikat Konsultanta Finansowego.  

 

Wsparcie dla inicjatyw społecznych i … zabytków 

Obok ekonomiki Banku, nie sposób nie wspomnieć o jego społecznej roli w środowisku. BS w Ostrowi Mazowieckiej wspiera wszelkie lokalne inicjatywy ważne społecznie, rokrocznie pozytywnie rozpatrując dziesiątki podań o wsparcie finansowe i rzeczowe, przeznaczając co roku na te cele środki o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Dobrze układa się współpraca ze szkołami, zarówno w charakterze organizatora praktyk zawodowych, jak również w zakresie promowania i nagradzania najlepszych uczniów. Z kolei współdziałanie z instytucjami w zakresie odbywania stażów zawodowych, skutkuje pozyskiwaniem młodych, zdolnych i zaangażowanych ludzi, znajdujących później zatrudnienie w Banku. Mocny nacisk kładziony jest na działalność społeczno-edukacyjną, w ramach której odbywają się m.in.  spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach lekcji edukacyjnych o roli banków, pieniądza, oszczędzania, o ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Bank przystąpił również do innowacyjnego projektu pod nazwą „Pierwsza Liga Biznesu”, którego inicjatorem był Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Cykliczne warsztaty z rozległej tematyki prowadzone przez ekspertów w ramach transmisji online, spotkały się z dużym zainteresowaniem  lokalnego biznesu.   

Działania Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej są zauważane i nagradzane na forum ogólnopolskim, m.in. w rankingach branżowych. W 2024 roku po raz kolejny obronił on pozycję Wicelidera w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych, organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Bank może również poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”, w kategorii „Użyteczność Publiczna”, organizowanym przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa. Wyróżnienie dotyczyło rozbudowy i modernizacji 100-letniego budynku centrali Banku. Podstawowym celem inwestycji było zadbanie o stan techniczny zabytkowego budynku, przy zachowaniu jego oryginalnego stylu oraz stworzenie nowoczesnych przestrzeni biurowych. 

Prezes M. Tymińska jest przekonana, iż bankowość spółdzielcza jest pewnym strategicznym zasobem i istotnym partnerem dla realizacji wielu lokalnych projektów i społecznych inicjatyw: – Dostarczanie dobrej, dopasowanej do potrzeb Klienta, nowoczesnej i etycznej bankowości oraz zaangażowanie w lokalne sprawy,  to dla naszego Banku najwyższe wartości, a także część jego historii i strategii realizowanej z sukcesem już od ponad 125 lat. Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług blisko pięciuset polskich banków spółdzielczych – podsumowuje.

(BS w Ostrowi Mazowieckiej_fot. 1 – Monika Tymińska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej)

(BS w Ostrowi Mazowieckiej_fot. 2)

(BS w Ostrowi Mazowieckiej_fot. 3)

Wydania archiwalne