Budujemy (nowe) łódzkie

SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o. jest jedną z najmłodszych polskich spółek, realizujących zadania postawione przed Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi w zakresie zaspokajania potrzeb lokalowych głównie małych i średnich gmin. Pomimo krótkiego stażu na krajowym rynku mieszkaniowym, Spółka dysponuje już gotowymi koncepcjami architektoniczno-budowlanymi w siedmiu lokalizacjach, a szacowana wartość inwestycji na pierwszym ich etapie ma wynieść ok. 130 mln zł.

 

Około 300 mieszkań na początek 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM KZN Reymontowski sp. z o.o. powstała w październiku 2023 roku, a do KRS została wpisana w lutym 2024 roku. Wspólnikami Spółki jest 10 samorządów z województwa łódzkiego: Gmina Jeżów, Gmina Dalików, Gmina Piątek, Gmina Rzeczyca, Gmina i Miasto Szadek, Miasto i Gmina Żarnów, Gmina Rokiciny, Gmina Parzęczew, Miasto Ozorków, Gmina Poświętne oraz Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). – Naszymi wspólnikami są gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie, stąd też wolumen mieszkań nie jest bardzo wysoki – wyjaśnia Tomasz Bartosiak, Prezes Zarządu SIM KZN Reymontowski sp. z o.o. – Na początek powstanie ok. 300 lokali w 10 lokalizacjach, które zaspokoją najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Program będzie konsekwentnie poszerzany o kolejne etapy, głównie ze względu na przyłączanie nowych samorządów, które są chętne aby stać się wspólnikami naszej spółki. Dwie Gminy podjęły już takie uchwały: są to Gmina Warta oraz Miasto Głowno. Aktualnie mamy gotowych 7 koncepcji architektoniczno-budowlanych i jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej w kilku lokalizacjach.  

 

Z planowym rozmachem … 

SIM KZN Reymontowski zaplanował w 2025 roku rozpoczęcie aż 7 procesów inwestycyjnych na terenie województwa łódzkiego. W Mieście Ozorków planujemy powstanie czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 20 mieszkaniami, z windą oraz z 20 miejscami postojowymi. Dwa bloki wielorodzinne o trzech kondygnacjach (52 mieszkania), z windami oraz parkingami zewnętrznymi planujemy postawić w Parzęczewie. W kondygnacji parteru, poza mieszkaniami dla osób starszych, zaplanowano również lokale z przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych (kondygnacja dostępna bezpośrednio z poziomu terenu). Inwestycja mieszkaniowa została również zaplanowana na terenie Gminy Piątek. Zbudowany zostanie tu 16-lokalowy budynek wielorodzinny w formie zabudowy bliźniaczej, po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku. Dla każdego lokalu przewidziano jedno miejsce postojowe na zewnątrz budynku. Na terenie Gminy i Miasta Szadek powstaną 24 mieszkania. Co najmniej trzy budynki mieszkalne wielorodzinne o trzech kondygnacjach, w których znajdzie się 66 mieszkań, zostaną zbudowane w Popieniu w Gminie Jeżów, natomiast w Poświętnem zaplanowano 4 budynki wielorodzinne o charakterze bliźniaczym. Na terenie Gminy Rzeczyce planowana jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły, w którym znajdować się będzie około 14 mieszkań. Inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest również na terenie gminy Rokiciny. W jej ramach powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny, składający się z dwóch kondygnacji z 30 miejscami postojowymi. Szacunkowa liczba mieszkań to 30. Szerokie plany SIM-u Reymontowski, zamyka inwestycja mieszkaniowa na terenie gminy Dalików, która będzie realizowana na nieruchomościach przekazanych przez Gminę.  

 

… i koncepcjami architektonicznymi 

SIM Reymontowski dysponuje również gotowymi koncepcjami architektonicznymi dotyczącymi kolejnych inwestycji. Jedną z nich stanowi rozbiórka istniejących budynków na działce oraz budowa nowego osiedla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, składającego się z trzech budynków w gminie Jeżów, w powiecie brzezińskim. W pierwszym etapie zaplanowano zrealizowanie jednego budynku z 22 mieszkaniami, miejscami postojowymi naziemnymi oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie budynki mieszkalne tworzą niepełny kwartał, pomiędzy nimi zlokalizowano alejki i dojścia dla mieszkańców, w centralnej części zaś plac zabaw oraz miejsce wypoczynku. Pomiędzy budynkami powstanie dziedziniec zapewniający bezpieczeństwo dzieci i osób starszych od ruchu samochodowego. W gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, powstaną natomiast dwulokalowe budynki w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej – łącznie 16 mieszkań. Na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano również parking – po jednym miejscu postojowym dla każdego lokalu mieszkalnego. Zabudowę bliźniaczą zaplanowano w gminie Poświętne. Przedmiotem opracowania jest koncepcja 4 budynków z 8 lokalami dwupoziomowymi. Dla każdego z lokali przynależny jest garaż w bryle budynku oraz pomieszczenie gospodarcze, w którym znajdować się będzie pompa ciepła do ogrzewania budynku. Lokale łączą się ze sobą garażami lub mieszkaniami, dzięki czemu stworzony został bardziej różnorodny układ. Trzykondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne powstaną w Rokicinach, w powiecie tomaszowskim oraz w Żarnowie, w powiecie opoczyńskim (zob. wizualizacja). Szczególnie interesująca jest planowana inwestycja w Bobrowcu w Gminie Rzeczyca. Dotyczy ona przebudowy istniejącego budynku szkoły na cele mieszkalne (zob. wizualizacja). Część budynku, która jest obecnie w złym stanie technicznym, zostanie rozebrana. Pozostała będzie przebudowana i nadbudowana, z wyodrębnieniem niezależnych lokali mieszkalnych na dwóch kondygnacjach nadziemnych, z dostępem z zewnątrz, lub z wewnętrznej komunikacji. Koncepcje architektoniczne opracowane przez SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o., zamyka budowa osiedla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, składającego się z trzech  budynków w zabudowie szeregowej w miejscowości Szadek. Do każdego budynku projektuje się również budynek gospodarczy, który mieści w sobie wózkownię i rowerownię. Na terenie działki projektuje się po jednym miejscu postojowym dla każdego lokalu mieszkalnego (24 miejsc) oraz pięć miejsc dodatkowych, które będą mogły być wykorzystywane przez pobliskie przedszkole.                                              

Prężny rozwój Spółki w tak krótkim czasie, jest możliwy przede wszystkim dzięki dobrej współpracy pomiędzy wspólnikami i Spółką. Ponad podziałami każdy ze wspólników dąży do tego i stara się, aby Spółka mogła się rozwijać i jak najszybciej przystąpić do poszczególnych inwestycji. Wspólnicy mają biznesowo-społeczne podejście, a to wiele ułatwia w poruszaniu się po branży, gdzie raczej prym wiodą prywatne przedsiębiorstwa. Spółka SIM KZN Reymontowski jest dobrym przykładem na to, że Państwo i samorządy mogą sprawnie realizować tego typu inicjatywy, ale ku temu potrzebna jest dobra wola każdej ze stron. Jesteśmy dobrym przykładem dla innych. Teraz piłka będzie po stronie państwa, czyli wszystko zależy od tego jak szybko otrzymamy środki z Funduszu Dopłat i jak szybko otrzymamy kredyt w BGK. Od tego zależy sukces naszych planów i spełnienia marzeń mieszkańców i naszych wspólników – podsumowuje Prezes T. Bartosiak.

 

(SIM Reymontowski_fot. 1 – Tomasz Bartosiak, Prezes Zarządu SIM Reymontowski Sp. z o.o.)

(SIM Reymontowski_fot. 2 – Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczycy)

(SIM Reymontowski_fot. 3 – Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żarnowie)

Wydania archiwalne