W kierunku nowoczesności…

Rozmowa z Sebastianem Nietykszą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie

 

– Kierowany przez Pana Bank osiąga coraz lepsze wyniki finansowe rok do roku. Dla przykładu: wynik finansowy zwiększył się w 2023 roku o ponad 30% w porównaniu do roku 2022. W jaki sposób udało się to osiągnąć? 

– Za nami kolejny dobry rok, zarówno pod względem wypracowanego wyniku, jak i skali działalności. Warto podkreślić, że jest to wypadkowa różnych czynników, przede wszystkim sprzyjających warunków rynkowych, skutecznie realizowanej strategii i zaangażowania pracowników. Sprzyjająca koniunktura pozwala nam na dalsze inwestycje i rozwój kluczowych dla banku obszarów. Stawiamy na nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo, inwestujemy w wiedzę i kompetencje naszych ludzi, wspieramy lokalne przedsiębiorstwa oraz inicjatywy społeczne. Staramy się zaspokoić potrzeby miejscowych społeczności i budować z nimi relacje, co przekłada się na zaufanie.  A to jest dla nas najcenniejszy kapitał. 

 

– Bank Spółdzielczy we Wschowie znany jest z konsekwentnego wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Które z nich uważa Pan za najważniejsze? 

– W ostatnich latach Bank wdrożył szereg nowatorskich rozwiązań technologicznych, mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów. Stawiamy na ciągły rozwój i adaptację najnowszych technologii, aby uprościć codzienne bankowanie i zapewnić łatwy dostęp do naszych produktów i usług. Staramy się oferować rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na potrzeby naszych Klientów, ale także przewidują ich przyszłe oczekiwania. Aktualnie nie wyobrażamy sobie nowoczesnej bankowości bez dostępu do intuicyjnych aplikacji mobilnych, Blika i innych popularnych form płatności. Nasze społeczeństwo oczekuje od sektora bankowego tzw. rozwiązań „szytych na miarę”, które będą wspierały codzienne bankowanie. Szczególnie istotnym jest dla nas jest posiadanie funkcjonalnej i intuicyjnej aplikacji mobilnej, skierowanej zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firmowych. W tym aspekcie nasze działania koncentrujemy również na młodych Klientach wskazujących nam kierunek, którym powinniśmy podążać. Poprzez wdrażane rozwiązania technologiczne staramy się zapraszać ich do świata bankowości, zachęcając do samodzielnego zarządzania swoimi finansami. 

 

– W ramach idei „biznes dla edukacji” i działań ESG, Bank angażuje się właśnie w rozwój edukacji młodzieży. Na czym konkretnie polegają te działania? 

– Jako Bank, z ogromnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii edukacji młodzieży, dostrzegając w niej jeden z kluczowych obszarów do działania. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to dzisiejsza młodzież będzie    kształtować naszą przyszłość, dlatego staramy się wykorzystać każdą okazję do uczestnictwa w wartościowych spotkaniach edukacyjnych. Bank wspiera młodzież na wiele różnych sposobów, w zależności od swoich zasobów, strategii CSR oraz        lokalnych potrzeb. W związku z tym nasza misja edukacyjna jest realizowana na   wielu płaszczyznach: poprzez wolontariat w ramach programu BAKCYL, oferowanie atrakcyjnych praktyk i staży, organizowanie spotkań w szkołach oraz uczestnictwo w Dniach Otwartych. Takie działania pozwalają nam bezpośrednio angażować młodzież i wspierać ich rozwój. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę o klasę patronacką z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana we Wschowie, obejmując patronatem klasy o profilu biznesowo-językowym. To partnerstwo jeszcze bardziej zaangażowało nas w proces edukacyjny, gdyż zaoferowaliśmy młodzieży przede wszystkim praktyczne zajęcia z różnych obszarów, prowadzone przez        naszych doświadczonych pracowników. Nasze działania przyczyniają się do rozwoju młodych talentów, ale również budują pozytywny wizerunek Banku, jako                 odpowiedzialnego i zaangażowanego członka społeczności. Dzięki takim inicjatywom młodzież zyskuje szansę na lepszy start w dorosłe życie, co z kolei przynosi           długofalowe korzyści zarówno im samym, jak i lokalnemu społeczeństwu. Chcemy być inspiracją dla innych instytucji, pokazując, że współpraca między sektorem        finansowym i edukacyjnym może przynieść wymierne efekty. 

 

– Jak ważna jest dla Banku edukacja Klientów z zakresu cyberbezpieczeństwa? 

– W dzisiejszym cyfrowym świecie, edukacja klientów jest fundamentem ich ochrony przed coraz bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami. W tej kwestii nie ma kompromisów, gdyż cyberbezpieczeństwo jest w bankowości priorytetem. Kluczowe jest, aby banki nie tylko wprowadzały zaawansowane zabezpieczenia technologiczne, ale także skutecznie edukowały klientów o najlepszych praktykach działania w cyberprzestrzeni. Regularne kampanie informacyjne skierowane zarówno dla Klientów jak i pracowników Banku, pomagają budować świadomość i zwiększać czujność użytkowników na różnego typu zagrożenia. Tylko wspólnie, poprzez przystępną edukację, możemy tworzyć bezpieczniejszą przestrzeń finansową. 

 

– Aktywność Banku to również wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnej społeczności. Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy Wschowy? 

– W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu aktywnie wsłuchujemy się w potrzeby lokalnej społeczności, której jesteśmy integralną częścią. Zgodnie z duchem spółdzielczości, od lat konsekwentnie wspieramy szereg lokalnych inicjatyw, nie ograniczając się jedynie do terenu Wschowy. Nasze działania nie tylko kreują pozytywny wizerunek banku, ale stanowią również jeden z najbardziej efektywnych sposobów promocji naszej instytucji. Zaangażowanie w lokalne przedsięwzięcia świadczy o głębokim oddaniu społeczności, co pozwala nam budować trwałe
i dobre relacje z Klientami. Wspieramy różnorodne cele, inwestując m. in. w bezpieczeństwo, edukację, rozwój sportowy, a wszystkie nasze działania są zgodne z misją, wizją i wartościami, które wyznajemy. Nasze zaangażowanie pokazuje, że jesteśmy nie tylko instytucją finansową, ale również aktywnym i odpowiedzialnym członkiem społeczności, gotowym do wspierania lokalnych przedsięwzięć. 

(BS we Wschowie_fot. 1 – Sebastian Nietyksza Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie)

Wydania archiwalne