13 lutego 2020

Innowacyjni dla gospodarki

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, laureat Programu Rynkowy Lider Innowacji 2020, jest największym na Śląsku instytutem Polskiej Akademii Nauk. Zasadniczą misję kierowanego przez prof. Barbarę Trzebicką Centrum, stanowi prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych nad polimerami i różnymi formami węgla mogącymi znaleźć zastosowanie w gospodarce, zwłaszcza w medycynie i ekologii. Polimery dla skóry… Realizowane w […]
13 lutego 2020

Wspólnie z mieszkańcami…

Wbrew kreowanym opiniom zarzucającym Zarządom Spółdzielni pozbawianie członków możliwości wpływu na ich działalność, Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” stanowi przykład codziennego zaangażowania mieszkańców w podnoszenie jakości i standardu zamieszkiwanych zasobów. Interakcja i modernizacja Głos mieszkańców jest wyrażany uchwałami Rady Nadzorczej, Rad Osiedli oraz Komitetów Domowych. Kontakt na linii członkowie Spółdzielni-Zarząd jest również realizowany w formie ankiet i […]
13 lutego 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa z tradycją i przyszłością

Nazwisko urodzonego w Toruniu wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, stało się nazwą spółdzielni za sprawą uchwały członków SM „Kopernik” podjętej w 1973 roku, z okazji 500-nej rocznicy jego urodzin. Historia spółdzielni jest jednak dużo starsza, bo sięga początków minionego stulecia. Domeną Mikołaja Kopernika była astronomia, ale miał także osiągnięcia w innych dziedzinach. Był między innymi autorem Traktatu […]
Wydania archiwalne