13 lutego 2020

Wspólnie z mieszkańcami…

Wbrew kreowanym opiniom zarzucającym Zarządom Spółdzielni pozbawianie członków możliwości wpływu na ich działalność, Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” stanowi przykład codziennego zaangażowania mieszkańców w podnoszenie jakości i standardu zamieszkiwanych zasobów. Interakcja i modernizacja Głos mieszkańców jest wyrażany uchwałami Rady Nadzorczej, Rad Osiedli oraz Komitetów Domowych. Kontakt na linii członkowie Spółdzielni-Zarząd jest również realizowany w formie ankiet i […]
13 lutego 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa z tradycją i przyszłością

Nazwisko urodzonego w Toruniu wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, stało się nazwą spółdzielni za sprawą uchwały członków SM „Kopernik” podjętej w 1973 roku, z okazji 500-nej rocznicy jego urodzin. Historia spółdzielni jest jednak dużo starsza, bo sięga początków minionego stulecia. Domeną Mikołaja Kopernika była astronomia, ale miał także osiągnięcia w innych dziedzinach. Był między innymi autorem Traktatu […]
13 lutego 2020

Stabilni i wiarygodni

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” obchodzi jubileusz 25-lecia swojego powstania. Wyróżnikiem Spółdzielni są osiągane przez nią wyniki gospodarcze i ekonomiczne potwierdzone Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej, a także codzienna troska o posiadane zasoby mieszkaniowe. Trudne początki Spółdzielnia wywodzi się z Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, następnie zaś była jednym z Osiedli WSM „Ochota”. Dzięki determinacji ówczesnych działaczy, 31 marca 1994 roku […]
Wydania archiwalne