28 lutego 2024

Woda to my

Innowacyjność, szybka reakcja na oczekiwania klientów, zarządzanie zespołem, a także odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i środowiska, to codzienność przedsiębiorstw wodociągowych. Jednak, to co nas wyróżnia, to sposób w jaki wykorzystujemy swój potencjał. PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach należące do Grupy Veolia wdraża rozwiązania, które pomagają odpowiedzieć na oczekiwania dyktowane przez otoczenie biznesowe jak […]
28 lutego 2024

Trzy dekady dobrej wody

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., obchodzący w tym roku Jubileusz 30-lecia, utrzymuje wysoki poziom jakości usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Wyróżnikiem jego działalności jest dbałość o kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, m.in. poprzez kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków, dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej oraz zakrojoną na szeroką skalę edukację ekologiczną. W trosce […]
28 lutego 2024

Stawiamy na rozwój i inwestycje

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. dostarczają wodę pitną dla 140 tys. mieszkańców miasta. Do działalności podstawowej przedsiębiorstwa należy również odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych – Spółka jest jedynym operatorem zintegrowanego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze Aglomeracji Zielona Góra i Miasta Zielona Góra. Dzięki wieloletnim inwestycjom, infrastruktura sieci wodociągowej obejmuje około 99% obszaru całej aglomeracji Zielona […]
Wydania archiwalne