6 marca 2023

Veolia Liderem transformacji ekologicznej

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zajmuje się produkcją, przesyłem i sprzedażą wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków, w tym wód opadowych, działa na terenie gmin: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki. Głównym celem działania jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców, jakimi jest zapewnienie dostępu do wody. Przy realizacji tych zadań, nie mniej ważne jest tworzenie […]
6 marca 2023

Bałtyk „pod lupą”… wodociągowców

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., tegoroczny zwycięzca Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, od wielu lat plasuje się na podium krajowego zestawienia. Spółka z powodzeniem utrzymuje najwyższy poziom świadczonych usług, będąc jednocześnie liderem w realizacji innowacyjnych działań proekologicznych zakrojonych na skalę ogólnopolską. Bycie najlepszym zobowiązuje  JZWiK S.A. wykracza daleko poza ramy statutowe spółki wod-kan, prowadząc […]
6 marca 2023

ISMBO, czyli innowacyjne i skuteczne monitorowanie zanieczyszczeń z wody i powietrza

Bydgoskie Wodociągi we współpracy z Politechniką Bydgoską opracowują innowacyjny i pionierski projekt, który zakłada stworzenie Inteligentnego Systemu Monitoringu, Badania i Oceny (ISMBO). System ten oparty na autonomicznych, bezzałogowych jednostkach pływających i powietrznych oraz metodach i technikach sztucznej inteligencji w procesie pozyskiwania i analizy danych, zostanie w najbliższej przyszłości wykorzystany do monitorowania ekosystemów wodnych. Spółka planuje również […]
Wydania archiwalne