10 czerwca 2022

Z solidnym zapleczem i mocną pozycją na rynku

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach ze swoją historią sięgającą 1899 roku, jest jedną z najstarszych tego typu instytucji w Polsce. Jego mocna i stabilna pozycja na rynku finansowym opiera się o lokalny kapitał. Szczególny nacisk kładziony jest na stabilność funkcjonowania, przede wszystkim w kwestii lokowanych środków. Działania te przekładają się na osiąganie korzystnego wyniku ekonomicznego rok do […]
10 czerwca 2022

Gdańskie TBS – lider jest tylko jeden!

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., będące w 100% własnością miasta, może poszczycić się nie tylko pozycją niekwestionowanego lidera lokalnego rynku nowych mieszkań budowanych pod wynajem, ale również zwycięstwem w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego organizowanego przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Od początku swojej działalności Spółka realizuje cele polityki […]
10 czerwca 2022

Stargardzkie TBS – otwarci na potrzeby i problemy mieszkańców miasta

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. już od blisko ćwierćwiecza buduje nie tylko budynki mieszkalne, ale także obiekty użyteczności publicznej. W jego portfolio są m.in. żłobek, budynek oświatowy mieszczący przedszkole i szkołę, noclegownia dla bezdomnych, a także prężnie funkcjonujące Stargardzkie Centrum Nauki. Ponadto od wielu lat Spółka realizuje Program „Potrzebny Dom”, w ramach którego zapewnia […]
Wydania archiwalne