29 czerwca 2023

Priorytetem rozwój i modernizacja

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni to nie tylko sprawnie funkcjonujący handel detaliczny, ale także własne zakłady produkcyjne: piekarsko-ciastkarski, masarski oraz gastronomiczny. Te cztery fundamenty Spółdzielni stanowią całość obrazu firmy, który promuje wśród swoich Klientów: wysoka jakość oferowanych produktów, tradycyjne receptury oraz nowoczesna technologia, obejmująca ekologiczne systemy chłodnicze i grzewcze stosowane przy ich produkcji i sprzedaży. […]
29 czerwca 2023

Od Podlaskiej Wytwórni Samolotów do… Powszechnej Spółdzielni Spożywców

„Społem” PSS w Białej Podlaskiej, funkcjonująca nieprzerwanie od 92. lat, jest jedną z najstarszych Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Polsce. Została ona utworzona z inicjatywy pracowników Podlaskiej Wytwórni Samolotów, a działalność handlowa była początkowo prowadzona w małym sklepie przy ulicy Łomaskiej. Obecnie Spółdzielnia dysponuje 12 sklepami spożywczymi, Spółdzielczym Domem Handlowym „Sawko”, restauracją „Stylowa” oraz Zakładem Piekarsko-Ciastkarskim, świadczy […]
29 czerwca 2023

Kim jest dzisiaj Odpowiedzialny Pracodawca?

Ostatni rok przyniósł duże zmiany na rynku pracy, co w znacznym stopniu wpłynęło na funkcjonowanie wielu biznesów. Pracodawcy w praktycznie każdej branży stanęli przed wieloma trudnymi decyzjami: redukcja etatów, optymalizacja kosztów czy zmiana kierunku rozwoju organizacji. W obliczu kryzysu, czy to gospodarczego, społecznego lub zdrowotnego, rola pracodawcy staję się jeszcze bardziej istotna. Odpowiedzialny pracodawca nie tylko […]
Wydania archiwalne