17 grudnia 2020

Nie stoimy w miejscu

Z Ryszardem Jarońcem, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach rozmawia Łukasz Osypiński. Co w minonym dziesięcioleciu najmocniej zapadło Państwu w pamięć? Niewątpliwie obchody 35-lecia Spółdzielni będące momentem podsumowań, wspomnień wielu lat sukcesów i pracy na rzecz Spółdzielni. Dużo sił kosztowało nas nadążanie za najnowszymi energooszczędnymi technologiami (adaptery do węzłów cieplnych, przygotowanie do fotowoltaniki), […]
17 grudnia 2020

Ważne jest, aby robić swoje

Z Jerzym Krukiem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu, nagrodzonej tytułem Grand Prix X-lecia programu Dobra Spółdzielnia rozmawia Łukasz Osypiński Co jest największym sukcesem minionej dekady? Sukcesem najważniejszym – jest zapewne takie wypracowanie funkcjonowania spółdzielni, aby zachowując pełną autonomię organów samorządu, zapewnić niewymuszoną kontrolę i nadzór, zgodnie z zasadami etyki spółdzielczej i statutu, a więc interesami […]
17 grudnia 2020

25 lat z życia Jagiełły

Z EWĄ WOJDALSKĄ, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi, rozmawia Bogdan Leszczorz – 30 grudnia minie ćwierć wieku od wyodrębnienia się Spółdzielni ze struktur Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”. Jak ocenia Pani te 25 lat działalności? – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi powstała w dniu 30 grudnia 1995 roku, a więc rok […]
Wydania archiwalne