19 lutego 2021

W zgodzie z naturą

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest firmą z ponad 65-letnią tradycją, kładącą szczególny nacisk na optymalizację procesów technologicznych i systemu organizacyjnego, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników, wydarzenia promujące ekologiczne postawy oraz przyjazne nastawienie do klientów. Znalazło to odzwierciedlenie w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2021, w którym Spółka została sklasyfikowana w ścisłej […]
19 lutego 2021

W stronę dalszego doskonalenia i rozwoju

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o. zrealizowała przy pomocy środków unijnych dwa ogromne programy inwestycyjne: „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny” oraz „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”, w ramach których gruntownie zmodernizowano infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, przystosowując ją do rosnących potrzeb mieszkańców. Spółka nie zamierza jednak na tym poprzestać, wytyczając sobie kolejne […]
19 lutego 2021

Młodzi technologią i … infrastrukturą

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia ciągłość dostaw wody dla ok. 170 tys. mieszkańców Zabrza, a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Zajmuje się również kontrolą gospodarki wodno-ściekowej, a także naprawą, legalizacją i montażem wodomierzy. Spółka zarządza jedną z najmłodszych sieci wodociągowych w Polsce – prawie 90% jej infrastruktury ma mniej niż 20 […]
Wydania archiwalne