6 marca 2023

ISMBO, czyli innowacyjne i skuteczne monitorowanie zanieczyszczeń z wody i powietrza

Bydgoskie Wodociągi we współpracy z Politechniką Bydgoską opracowują innowacyjny i pionierski projekt, który zakłada stworzenie Inteligentnego Systemu Monitoringu, Badania i Oceny (ISMBO). System ten oparty na autonomicznych, bezzałogowych jednostkach pływających i powietrznych oraz metodach i technikach sztucznej inteligencji w procesie pozyskiwania i analizy danych, zostanie w najbliższej przyszłości wykorzystany do monitorowania ekosystemów wodnych. Spółka planuje również […]
6 marca 2023

Pierwsza w Polsce – jedna z czterech w Europie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy buduje innowacyjną instalację do odzysku fosforu z wód pościekowych. Gmina Jarocin ma go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych. Jest to pionierska inwestycja – pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z czterech w Europie. Projekt został doceniony prestiżową […]
6 marca 2023

Wysoki standard usług i akceptowalne ceny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest firmą z ponad 65-letnią tradycją, kładącą szczególny nacisk na optymalizację procesów technologicznych i systemu organizacyjnego, prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników oraz na wydarzenia promujące ekologiczne postawy oraz przyjazne nastawienie do klientów. Znalazło to odzwierciedlenie w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2023, w którym […]
Wydania archiwalne