19 lutego 2021

W stronę dalszego doskonalenia i rozwoju

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o. zrealizowała przy pomocy środków unijnych dwa ogromne programy inwestycyjne: „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny” oraz „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II”, w ramach których gruntownie zmodernizowano infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, przystosowując ją do rosnących potrzeb mieszkańców. Spółka nie zamierza jednak na tym poprzestać, wytyczając sobie kolejne […]
19 lutego 2021

Młodzi technologią i … infrastrukturą

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia ciągłość dostaw wody dla ok. 170 tys. mieszkańców Zabrza, a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Zajmuje się również kontrolą gospodarki wodno-ściekowej, a także naprawą, legalizacją i montażem wodomierzy. Spółka zarządza jedną z najmłodszych sieci wodociągowych w Polsce – prawie 90% jej infrastruktury ma mniej niż 20 […]
19 lutego 2021

DOBRA SPÓŁDZIELNIA NA TRUDNE CZASY

W czasach pandemii również spółdzielczość mieszkaniowa działa w warunkach, w jakich nie działała w całej swojej historii. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa pomimo pandemii każdego dnia walczy o jak najlepszy komfort zamieszkiwania swoich mieszkańców, co zostało docenione przyznaniem katowickim spółdzielcom Grand Prix X-lecia 2011-2020 programu Dobra Spółdzielnia. Skupieni na celu Wart podkreślenia jest fakt, iż pomimo pandemii Katowicka […]
Wydania archiwalne