27 kwietnia 2022

MPEC Leszno – w stronę Efektywnego Systemu Ciepłowniczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie zajmuje się produkcją, przesyłem oraz sprzedażą ciepła. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, szuka najlepszych i najefektywniejszych rozwiązań w tworzeniu rozległych sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Leszno. Już od ośmiu lat Spółka wytwarza jednocześnie energię cieplną oraz energię elektryczną na zasadach kogeneracji, co przyczyniło się do ograniczenia zużycia […]
27 kwietnia 2022

PEC Gniezno z prestiżowym tytułem Wiodącego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego

Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. już od 47 lat zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową mieszkańcom miasta. Z Ciepła Systemowego spełniającego najwyższe standardy korzysta już ponad połowa użytkowników z Gniezna, a na bieżąco realizowane są kolejne podłączenia. Działania Przedsiębiorstwa zostały docenione przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie tytułem LAUR 2021, w kategorii Wiodące Przedsiębiorstwo Ciepłownicze […]
27 kwietnia 2022

Największe wyzwanie przed radomskim ciepłownictwem

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna buduje dla swoich ciepłowni potężne instalacje oczyszczania spalin, dzięki którym poprawi się jakość powietrza w Radomiu. Firma kilkukrotnie zmniejszy emisję zanieczyszczeń, dzięki czemu spełni wszystkie unijne standardy emisyjne, które będą obowiązywały od 2023 roku.   Ciepło dla Radomia  Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogrzewa Radom od 1966 […]
Wydania archiwalne